Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) prowadzi nabór kandydatów na ekspertów narodowych (ERCEA/SNE/167/2018)

środa, 20 czerwca 2018

Termin zgłoszenia: 26.06.2018 r.

Obszary (stanowiska):

 1. Neuroscience
 2. Ecology and/or evolutionary biology
 3. Human geography and/or environmental social sciences
 4. Demography and/or linguistics
 5. Condensed matter physics
 6. Computer Science and informatics
 7. Management and analysis of scientific evaluation and peer review processes

Informacje dotyczące naboru

Dokumenty dot. oddelegowania do ERCEA

Zgodnie z dokumentem „ Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 26 czerwca  2018 r.

W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć :

 • Dokumenty wymagane przez Agencje ERCEA (informacja w opisie stanowiska w pkt. Submission of applications)
 • Życiorys w formie skróconej w języku polskim. W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji. W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
  1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
  2. imię i nazwisko,
  3. przebieg kariery zawodowej.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy oraz wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu- należy przesłać:

Tagi: Komisja Europejska, ERC

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików