Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił nabór kandydatów w celu utworzenia listy rezerwowej na stanowisko tymczasowe – starszy kontroler

poniedziałek, 20 maja 2013

Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił nabór kandydatów w celu utworzenia listy rezerwowej na stanowisko tymczasowe – starszy kontroler (grupa zaszeregowania AD 7). Szczegóły dotyczące naboru na ww. stanowisko, opis stanowiska oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci zawarte zostały w ogłoszeniu na stronie Europejskiego Trybunału obrachunkowego. Tworzenie listy rezerwowej zainteresowanych osób ma charakter ciągły i nie wyznaczono terminu nadsyłania zgłoszeń

Więcej informacji: Serwis informacyjny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików