Aktualności

 • czwartek, 27 września 2018 Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach

  „Jednym z celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest zmiana modelu rozwojowego Polski – z kraju adaptującego technologie, do ich twórcy” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas otwarcia Europejskiego Kongresu Technologicznego w Katowicach. Minister nauki wskazał na konkretne działania rządu służące temu zadaniu: ustawy o innowacyjności, tzw. Innovation Box – czyli pakiet ulg podatkowych wspierających komercjalizację wyników prac badawczych opatentowanych w Polsce oraz Konstytucję dla Nauki, która kładzie nacisk na współpracę między nauką a gospodarką. Jak zaznaczył minister Gowin, do wdrożenia pozostał projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz, wspierającej przedsiębiorców i rozwój polskiej innowacyjności.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to organizacja, która wspiera współpracę przedsiębiorstw, sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych i pomaga stworzyć w Europie środowisko sprzyjające innowacyjności i przedsiębiorczości. Konferencja „EIT Awareness Day” poświęcona była modelowi innowacji EIT, promującemu europejską współpracę. Wydarzenie, zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Europejski Instytutu Technologii i Innowacji, odbywało się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort nauki reprezentował wiceminister Piotr Dardziński.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • ‒ Polskie środowisko naukowe zajmujące się astronomią i badaniami kosmicznymi z wdzięcznością przyjęło decyzję włączającą astronomię do listy dyscyplin naukowych ‒ napisał w liście do ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Marek J. Sarna, prezes PTA, deklarując jednocześnie dalszą współpracę.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Ekologia, zrównoważony rozwój oraz solidarność społeczna stały się tematem kolejnej konferencji z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, tym razem odbywającej się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości, odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim, była okazją do rozmowy środowiska akademickiego m.in. o kierunkach zmian nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o transformacji uczelni i szansach w realizacji zmian systemowych będących konsekwencją wdrożenia Konstytucji dla Nauki. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego reprezentował wiceminister Piotr Müller.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Dalsza współpraca naukowo-techniczna, zainicjowana umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w 1993 roku, była głównym tematem rozmowy ministra Piotra Dardzińskiego z wiceministrem nauki i ICT Republiki Korei Lee Jin-Gyu podczas spotkania 20 września w MNiSW.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Zwiększenie poziomu wymiany akademickiej, zintensyfikowanie wspólnych działań o charakterze badawczym oraz promocja języka polskiego na uczelniach wietnamskich – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z delegacją rządu Wietnamu, na której czele stał wicepremier Truong Hoa Binh. Rok temu podczas wizyty w Wietnamie delegacja polska podpisała dwustronne porozumienia promujące współpracę naukową i gospodarczą między krajami.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Odejście od sztucznego zawężania badań, dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych i możliwość uczciwej oceny działalności naukowej – to podstawowe cele nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Projekt na etapie konsultacji był szeroko dyskutowany. Pod wpływem argumentów środowiska dokonano korekt niektórych założeń. Jak wygląda wobec tego ostateczna wersja dokumentu?

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Państwo w czasach zmiany – to temat przewodni IV Kongresu Politologii, który w tym roku zorganizował Wydział Politologii UMCS, przy udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych PAN. W Kongresie wzięło udział ponad 700 badaczy z 85 ośrodków naukowych, a także 30 uczestników z jednostek zagranicznych. W wydarzeniu uczestniczył również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • poniedziałek, 17 września 2018 Polsko-Brytyjskie Forum Nauki (PL-UK Science Forum)

  Transfer technologii, światowe innowacje i wymiana doświadczeń dotyczących współpracy polsko-brytyjskiej – temu poświęcone było Polsko-Brytyjskie Forum Nauki (PL-UK Science Forum). Konferencja stanowiła główny punkt Polsko-Brytyjskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji 2018 (YESI), którego ustanowienie jest wynikiem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w trakcie ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali podczas konferencji wiceministrowie Piotr Müller i Sebastian Skuza.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej