Bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z dotacją MNiSW

Bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z dotacją MNiSW

W kampusie uniwersyteckim w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy powstanie nowoczesny budynek dydaktyczny, który będzie służył studentom wszystkich wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich.

Dziś w siedzibie Uniwersytetu umowę w tej sprawie podpisali wicepremier Jarosław Gowin oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Całkowity koszt budowy budynku to 47 mln zł, z czego 30 mln pochodzi z dotacji MNiSW, 11 mln przeznaczył na ten cel marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a pozostała część to wkład własny Uczelni. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na III kwartał 2018 r., a jej zakończenie na IV kwartał 2020 r.

Lokalizacja nowego budynku w kampusie fordońskim UTP na celu skupienie w jednym miejscu jednostek Uczelni, które obecnie zlokalizowane są w różnych miejscach miasta, w odległości nawet do 15 km od kampusu. Oprócz zdecydowanej poprawy warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych inwestycja ta usprawni zarządzanie Uczelnią i obniży koszty eksploatacji budynków.