Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach

czwartek, 27 września 2018

„Jednym z celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest zmiana modelu rozwojowego Polski – z kraju adaptującego technologie, do ich twórcy” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas otwarcia Europejskiego Kongresu Technologicznego w Katowicach. Minister nauki wskazał na konkretne działania rządu służące temu zadaniu: ustawy o innowacyjności, tzw. Innovation Box – czyli pakiet ulg podatkowych wspierających komercjalizację wyników prac badawczych opatentowanych w Polsce oraz Konstytucję dla Nauki, która kładzie nacisk na współpracę między nauką a gospodarką. Jak zaznaczył minister Gowin, do wdrożenia pozostał projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz, wspierającej przedsiębiorców i rozwój polskiej innowacyjności.

Horyzont 2020 – Horyzont Europa

Wicepremier podziękował obecnemu na Kongresie komisarzowi Carlosowi Moedasowi za wsparcie dla polskich reform. „Obecnie nasza obecność w Horyzoncie 2020 jest zdecydowanie poniżej realnego potencjału polskiej nauki” – powiedział minister Gowin i zadeklarował, że udział Polski w następcy dotychczasowego programu – Horyzoncie Europa – będzie na poziomie co najmniej 3%. Dziś jest to 1%.

„Zmiany, które wprowadziliśmy i wprowadzamy w obszarze nauki i innowacyjności mają za zadanie wzmocnienie naszej obecności w projektach międzynarodowych. Nauka rozwija się zawsze w otoczeniu międzynarodowym” – podkreślił szef resortu nauki.

Innowacyjne technologie i badania naukowe

Europejskie Forum Technologiczne jest okazją do rozmowy o europejskiej polityce badań i technologii, mechanizmach finansowania badań, tworzeniu partnerstwa między nauką, biznesem i przemysłem. W Forum wzięło udział ponad 80 polityków i wybitnych ekspertów, około 1000 naukowców i przedstawicieli świata gospodarki, biznesu i finansów.

Tagi: Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików