Jak prowadzić postępowania? Rzecznicy dyscyplinarni dyskutowali w CNK

Jak prowadzić postępowania? Rzecznicy dyscyplinarni dyskutowali w CNK

Rzecznicy dyscyplinarni spotkali się w Centrum Nauki Kopernik na konferencji „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich – doświadczenia i problemy”. Dziś, drugiego dnia konferencji, spotkał się z nimi sekretarz stanu w MNiSW, prof. Aleksander Bobko.


Zebrani omówili m.in. wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rzeczników dyscyplinarnych i przewodniczących komisji dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich. Ankietowani wskazali w badaniu najczęstsze problemy i wątpliwości związane z prowadzonymi postępowaniami na uczelniach.

Do kilku zagadnień poruszonych w ankiecie odniósł się też wiceminister Bobko. Podziękował za pracę i zaangażowanie wszystkim rzecznikom dyscyplinarnym i członkom komisji dyscyplinarnych, a także wszystkim, którzy wzięli udział w omawianej ankiecie.

– Doceniamy trud i czas jaki Państwo włożyli w wypełnienie ankiety i zapewniam, że wyniki ankiety, jak również wnioski z konferencji weźmiemy pod uwagę przy zmianach regulacji prawa w tym zakresie – powiedział prof. Bobko.

Wiceminister zapewnił, że wyniki konferencji zostaną udostępnione zespołom, które w ramach projektu Ustawa 2.0 będą opracowywać założenia nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pliki do pobrania