Jarosław Gowin i Piotr Dardziński na konferencji Impact'18

środa, 13 czerwca 2018

Konferencja Impact’18 to okazja do rozmowy na temat przyszłości cyfrowej gospodarki, współtworzonej przez naukę, startupy, biznes i administrację. W spotkaniu wzięło udział ponad 250 mówców – polityków, przedsiębiorców, naukowców, bankowców, inżynierów i informatyków wspólnie dyskutujących o czwartej rewolucji przemysłowej, sztucznej inteligencji, technologii 5G czy IoE, budowaniu cyfrowej administracji, elektromobilności i ochronie środowiska na miarę XXI wieku. Z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wydarzeniu uczestniczyli wicepremier Jarosław Gowin i wiceminister Piotr Dardziński.

Wiedza, postęp technologiczny i sztuczna inteligencja

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji Impact była sztuczna inteligencja. Na scenie, oprócz prelegentów, wystąpił najsłynniejszy humanoidalny robot na świecie – Sophia.

- Trwa wielka zmiana – i to wcale nie tylko technologiczna czy gospodarcza, ale przede wszystkim cywilizacyjna. W tym globalnym wyścigu Polska musi wykorzystać swe szanse i potencjał – mówił wicepremier Jarosław Gowin. - Inwestowanie w sztuczną inteligencję zawsze będzie inwestowaniem w człowieka – w tego, który jest twórcą inteligentnych maszyn. I to musi wyznaczać kierunek naszych działań – także kierunek działania rządu. W pierwszej kolejności musimy inwestować w utalentowanych ludzi.

- Mamy naprawdę spory potencjał. Polska stała się kuźnią technicznych talentów, nasi programiści to światowa czołówka. Świetnie radzimy sobie na olimpiadach informatycznych, zdobywamy granty ERC, nasi młodzi naukowcy i informatycy raz po raz zwyciężają w międzynarodowych konkursach. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego staramy się stworzyć im jak najlepsze warunku do rozwoju – mówił wicepremier Gowin.

Polska uczestnikiem cyfrowego wyścigu gospodarczego

Podczas wystąpienia wicepremier podkreślał, że Polska staje się aktywnym uczestnikiem cyfrowego wyścigu gospodarczego. To jeden z celów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jednocześnie będący fundamentem silnej gospodarki, sprawnej administracji, podnoszenia jakości ochrony zdrowia, edukacji i nauki.

Wicepremier Jarosław Gowin przypomniał o działaniach MNiSW, które wspierają ten rozwój. Po pierwsze, jest to wzrost nakładów finansowych – w tym roku MNiSW przeznaczy ponad 9,2 mld zł na naukę i 16,5 mld zł na szkolnictwo wyższe. Ponadto, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW, w okresie 11 lat swego istnienia przeznaczyła na wsparcie projektów naukowo-badawczych ponad 43 mld zł.

III filary strategii Gowina

Strategia Gowina zakłada nie tylko wzrost nakładów finansowych na naukę – ale jej kompleksowy rozwój. Pierwszy filar stanowi procedowana w Sejmie Konstytucja dla Nauki, która zagwarantuje gruntowną reformę szkolnictwa wyższego. Projekt stawia sobie za cel uwolnienie potencjału polskiej nauki, podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych i wzmocnienie badań naukowych polepszających jakość życia Polaków. Konstytucja dla Nauki to także podwyżki dla nauczycieli akademickich, wsparcie i wzmocnienie uczelni regionalnych, podniesienie jakości studiów i stworzenie nowego modelu kształcenia doktorantów – tzw. szkół doktorskich.

Drugi filar strategii Gowina to innowacje dla gospodarki, a więc zbudowanie pomostu między polską nauką i biznesem – zarówno małymi, jak i średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Dwie ustawy o innowacyjności, doktoraty wdrożeniowe czy program „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” to tylko niektóre z przykładów na wspieranie współpracy między światem akademickim i biznesowym.

Celem trzeciego filaru - „Nauki dla Ciebie” jest wyjście nauki z murów uczelni i instytutów badawczych. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki funkcjonują inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży (takie jak Planetobus, Naukobus, Uniwersytet Młodego Odkrywcy), a także do seniorów (jak Uniwersytety Trzeciego Wieku).

Polski przepis na podbój kosmosu i elektromobilność

Jak podkreślał wiceminister Piotr Dardziński, polscy naukowcy i polska gospodarka stawiają na szybki rozwój i nowoczesność: - Mamy w kraju coraz więcej przedsiębiorstw działających w segmencie wysokich technologii. Duże i mniejsze firmy, a coraz częściej również start-upy uczestniczą w projektach eksploracji kosmosu, w badaniach nad nowymi lekami i technologiami medycznymi, w kreowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji i przemysłu 4.0 czy rozwoju elektromobilności. Tworzą aplikacje usprawniające i podnoszące poziom jakości obsługi obywateli i przedsiębiorstw przez administrację publiczną. Jednym zdaniem: tworzą podwaliny pod budowę cyfrowej, nowoczesnej Polski – i cyfrowego, nowoczesnego świata – mówił wiceminister Dardziński.

Tagi: Jarosław Gowin, Piotr Dardziński

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików