Jarosław Gowin na UW: nowe zasady ewaluacji bardziej sprawiedliwe i miarodajne

Jarosław Gowin na UW: nowe zasady ewaluacji bardziej sprawiedliwe i miarodajne

Spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina ze środowiskiem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim było kolejnym z serii spotkań poświęconych nowym zasadom ewaluacji. MNiSW reprezentowali także podsekretarz stanu Piotr Müller i  Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki, którzy wraz z szefem resortu nauki odpowiadali na pytania uczestników.


- W nowych zasadach ewaluacji stawiamy na jakość. Zakładamy w nich, że nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym będzie zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 4 lat - uczelni czy instytutowi - maksymalnie 4 swoich najważniejszych osiągnięć naukowych. Wolimy 4 dobre artykuły, niż 20 słabych – mówił wiceminister Piotr Müller.

- Nowa ewaluacja nie będzie już polegała na zestawianiu ze sobą wydziałów o często nieporównywalnym profilu, ale będzie dokonywana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni lub instytutów. Dlatego też, będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – podkreślił podczas spotkania wicepremier Jarosław Gowin.

Nowym zasadom ewaluacji działalności naukowej poświęcone były także spotkania wicepremiera Gowina ze środowiskiem akademickim na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Wicepremier Jarosław rozmawiał także z rektorami uczelni artystycznych i dziekanami wydziałów uniwersytetów artystycznych.

Odnośniki