Miliard na innowacje w drugiej edycji BRIdge Alfa

środa, 6 września 2017

Rekordowy budżet i możliwość aplikacji w dwóch ścieżkach – wczoraj ruszył nabór wniosków w drugim konkursie BRIdge Alfa. Program ma za zadanie wspierać innowacyjne projekty „od pomysłu do przemysłu”.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wiceminister nauki Piotr Dardziński rozmawiał z dziennikarzami i przedstawicielami przemysłu o BRIdge Alfa. Program jest inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) agencji wykonawczej MNISW , która ma na celu wsparcie rozwoju nowatorskich projektów, a następnie ich komercjalizację. Służyć temu ma sieć wehikułów inwestycyjnych, stanowiąca uzupełnienie systemu wspierania innowacji na wszystkich etapach realizacji projektów „od pomysłu do przemysłu” i wpisująca się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Gowin: tworzymy sieć wsparcia dla innowatorów

– Liczba innowacyjnych pomysłów, które powstają w polskich laboratoriach, przedsiębiorstwach i na uczelniach, pokazuje ogromny potencjał, którego wykorzystanie może stać się krokiem milowym w dążeniach do przestawienia polskiej gospodarki na innowacyjne tory. Obserwujemy to zjawisko nie tylko z życzliwością, ale przede wszystkim staramy się tworzyć system wsparcia dla najlepszych projektów. Pierwsza edycja programu BRIdge Alfa pokazała, że ta formuła stanowi dużą szansę dla młodych, perspektywicznych projektów z bardzo zróżnicowanych dziedzin. Oznacza to, że program może być nie tylko efektywny ekonomicznie, ale istotnie przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wehikuły, czyli zwrotny mechanizm wspierania inwestycji

Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa to nowy, zwrotny mechanizm wspierania inwestycji w Polsce. Dotychczas inwestorzy prywatni niechętnie wykładali własne środki na najbardziej ryzykowne projekty. Wsparcie NCBR ogranicza jednak ryzyko inwestycyjne – aż 80 proc. środków będących w dyspozycji Alf pochodzić będzie z NCBR-u. Wybrane przez wehikuły projekty otrzymają wszechstronne wsparcie – poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc. Co ważne, wynalazcy będą kontynuować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. NCBR będzie miał jednak możliwość kupowania najlepszych spółek, gwarantując dalsze finansowanie dla najbardziej perspektywicznych pomysłów.

Ponad dwa razy większy budżet niż w pierwszej edycji

– Rekordowy budżet, jaki przygotowaliśmy w drugiej edycji programu, pokazuje jak duże nadzieje wiążemy z jego efektami. Szukamy partnerów, którzy mają doświadczenie we wprowadzaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów, którzy potrafią stworzyć i efektywnie zarządzać funduszem seedowym, skutecznie wspierając rozwój spółek spin-off i wejście na rynek nowych polskich technologii i produktów – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

19 funduszy już działa

W wyniku pierwszego, zakończonego pod koniec ubiegłego roku naboru, działalność rozpoczęło już 19 funduszy, które dysponują łącznym budżetem w wysokości 484 mln złotych. Wśród pierwszych inwestycji wymienić można m.in. technologię telemedyczną pozwalającą leczyć zaburzenia widzenia w sposób zdalny poprzez Visual Reality, nowatorską terapię biotechnologiczną dla leczenia choroby Dushena czy latający skuter.

Dwie ścieżki – na czym polegają

W nowej odsłonie programu na inwestorów czeka rekordowy miliard złotych. Inwestorzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie Alfy w ramach dwóch ścieżek. W pierwszej, przeznaczonej dla inwestorów z niższym kapitałem początkowym, możliwe będzie uruchomienie funduszu o kapitalizacji od 6,25 do 25 mln złotych. W drugiej - dla inwestorów z większym kapitałem początkowym – będą tworzone fundusze o kapitalizacji od 25 do 50 mln złotych.

Nabór wniosków trwa od 5 do 26 września. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBR.

Przedstawiciele MNiSW w Krynicy

W krynickim forum uczestnicą wiceministrowie nauki. Piotr Dardziński weźmie udział m.in. w panelach „Dawid i Goliat: jak korporacje współpracują ze stratupami w Polsce?”, „Budowanie kapitału rozwojowego – edukacja, praca, przyszłość” i „Współpraca nauki z biznesem”. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w resorcie nauki, weźmie udział w spotkaniu na temat „Aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów oraz Polaków ze Wschodu”, a także w panelu „Kapitał społeczny fundamentem rozwoju. Zaufanie, kreatywność i współpraca w nowoczesnym społeczeństwie”. Z kolei prof. Łukasz Szumowski uczestniczy w dyskusji na temat szpitali przyszłości.

Szczegóły na stronach Forum Ekonomicznego

Tagi: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konkursy NCBR, Jarosław Gowin, Piotr Dardziński

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików