MNiSW finansuje laureatów konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”

wtorek, 26 września 2017

V edycja konkursu w ramach programu „Mobilność Plus” została rozstrzygnięta.

Program „Mobilność Plus” – szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców. Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków, z których 276 poddano ocenie (jeden wniosek wycofano, a dziewięć zostało odrzuconych z przyczyn formalnych).

Laureatami V edycji konkursu zostało 73 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny (10-8,5), reprezentujący wszystkie obszary nauki (lista poniżej).

Laureaci konkursu będą brali udział w badaniach naukowych w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie, a w szczególności w takich jak: Harvard University, University of Cambridge, University of Oxford, Princeton University, Columbia University.

Łączna wartość przyznanego finansowania to 22 175 300  zł, w tym na 2018 r. 10 082 200 zł.

Więcej informacji pod linkiem.

Tagi: konkurs, Konkurs MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików