Na Naradzie Ambasadorów RP o polskim szkolnictwie wyższym

czwartek, 9 lipca 2015

„Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” czy konkurs „Polonez” – to tylko niektóre działania MNiSW nastawione na promocję Polski w innych krajach. Szkolnictwo wyższe i nauka za granicą to jeden z tematów tegorocznej Narady Ambasadorów RP.

Prof. Kolarska-Bobińska przedstawiła zebranym ambasadorom i ministrom działania podejmowane przez MNiSW, które mogą przyczynić się do zbudowania silnej pozycji Polski na edukacyjnej i naukowej arenie międzynarodowej.

– Jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed polskim szkolnictwem wyższym jest jego umiędzynarodowienie. Cieszę się, że mogę w tym miejscu przekazać Państwu informację, że po raz kolejny wzrosła liczba obcokrajowców kształcących się na polskich uczelniach – przekroczyła już 46 tysięcy – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Na tle innych państw to jednak wciąż za mało.

Szefowa resortu nauki podziękowała za wsparcie w kampaniach promocyjnych i zapowiedziała ich ciąg dalszy. „Ready, Study, Go! Poland” kierowana jest do zagranicznej młodzieży, natomiast „Research&Go! Poland” do naukowców. Lena Kolarska-Bobińska przypomniała również o korzystnej zmianie w pobieraniu opłat od studentów-cudzoziemców

Na podpis prezydenta czeka również nowelizacja ustawy o języku polskim, która upraszcza procedury poświadczania znajomości języka dla obcokrajowców. Oceny biegłości językowej, dostosowane do zaleceń Rady Europy, stanowić będą przydatny element w mobilności zawodowej i edukacyjnej.

Minister Kolarska-Bobińska zaznaczyła, jak ważna jest wymiana doświadczeń między polskimi i zagranicznymi naukowcami. Ministerstwo nieustannie działa na rzecz wprowadzenia na polskich uniwersytetach „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Obydwa dokumenty uznawane są przez międzynarodowe środowisko akademickie za gwarancję dobrych warunków zatrudnienia. We wrześniu ruszy natomiast konkurs Narodowego Centrum Nauki „Polonez”, w ramach którego pracę w Polsce otrzymać będą mogli naukowcy – zagraniczni lub polscy – działający za granicą.

MNiSW zachęca do międzynarodowej mobilności polskich studentów i naukowców. Niebawem wejdzie w życie program „Studia dla wybitnych”, w ramach którego państwo corocznie będzie finansowało naukę do stu najlepszych studentów. Ważną zmianą jest również umożliwienie ubiegania się o „Diamentowy Grant” polskim studentom studiującym za granicą. Ogłoszona w czerwcu strategia umiędzynarodowienia zachęca polskich naukowców do uczestnictwa w międzynarodowych zespołach badawczych.

Ministerstwo podejmuje również starania, by umożliwić powroty polskim naukowcom pracującym za granicą. Ważną inicjatywą w tym kierunku jest stworzenie bazy danych i kontaktów do wszystkich osób związanych z nauką, które aktywnie działają poza Polską.

Rośnie także znaczenie Polski w Europie jako naukowego lidera – w ostatnim czasie Polska objęła przewodnictwo w Platformie Edukacyjnej Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

Tagi: umiędzynarodowienie, Narada Ambasadorów RP

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików