Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nowych zasadach ewaluacji

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nowych zasadach ewaluacji

16 lipca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie rektorów i przedstawicieli 40 uczelni z północno-zachodniej Polski poświęcone zasadom przyszłej ewaluacji działalności naukowej uczelni. Było to pierwsze z planowanej serii spotkań konsultacyjnych w tej sprawie.


W spotkaniu wziął udział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ministerstwo reprezentował także Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki.

Obaj goście zaprezentowali proponowane przez MNiSW zasady procesu ewaluacji. Zaproszeni do UAM przedstawiciele uczelni w dwugodzinnej dyskusji  mieli możliwość przedstawienia swoich stanowisk, komentarzy, propozycji oraz pytań w tej ważnej dla przyszłości uczelni kwestii.

- Nowa ewaluacja będzie dokonywana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni lub instytutów. Nie będzie już polegała na zestawianiu ze sobą wydziałów o często nieporównywalnym profilu. Dlatego też, będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – podkreślił podczas spotkania wicepremier Jarosław Gowin.

Zasady ewaluacji działalności naukowej uczelni zostaną ustalone w postaci rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.