Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

poniedziałek, 1 października 2007

27 września br. prof. Michał Seweryński wręczył w Pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych, środowiska naukowego oraz reprezentanci organizacji naukowych.

27 września br. prof. Michał Seweryński wręczył w Pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych, środowiska naukowego oraz reprezentanci organizacji naukowych.

Oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra dokonał powołany w tym celu Zespół Interdyscyplinarny pod przewodnictwem prof. Henryka Góreckiego.

Laureatami nagród zostali:


w kategorii badań na rzecz rozwoju nauki: prof. Stefan Zawadzki

Prof. Stefan Zawadzki - historyk, badacz dziejów i kultur starożytnych w I tysiącleciu przed Chrystusem. Doceniono go za nieprzeciętne walory merytoryczne publikacji pt. Garments of the Gods. Studiem on the Textile Industry and the Panteon of Sippar according to the Texts from the Ebabbar Archiv, która ukazuje znaczenie dokumentów natury administracyjnej i studiów nad funkcjonowaniem gospodarki świątynnej, których wyniki wykraczają poza sferę ekonomiczną, wyjaśniają bowiem kwestie związane z kultem. Badania prof. Stefana Zawadzkiego opierają się na oryginalnych tekstach klinowych z British Museum czemu zawdzięczają swój pionierski charakter. Jako kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Stefan Zawadzki utworzył cieszący się międzynarodową renomą ośrodek studiów nad Starożytnym Wschodem. Jego uczniowie tworzą dziś rozpoznawalny w świecie krąg badaczy.


w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa: prof. Witold Kieżun

Prof. Witold Kieżun - specjalista w dziedzinie zarządzania i etyki pracy. Uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony osobiście przez Tadeusza Bora-Komorowskiego Krzyżem Virtuti Militari. Uczeń Tadeusza Kotarbińskiego. Autor ponad 300 artykułów i 70 książek, w tym publikacji pt. Management in Socialist Countries. USRR and Central Europe opublikowanej w 1986 roku przez Uniwersytet w Montrealu, w której udowodnił tezę o nieuchronnym upadku ZSRR. Jego prace dotyczą prakseologii, filozoficznej podstawy nowoczesnego, sprawnego zarządzania organizacją, zarządzania wiedzą i tworzenia kapitału intelektualnego, który jest kluczowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest, jak sam mówi, najstarszym w Polsce profesorem zatrudnionym na pełnym etacie - w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.


w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki: prof. Marek Moszyński

Prof. Marek Moszyński - ekspert w zakresie technik scyntylacyjnych, a w szczególności szybkich pomiarów czasowych. Jego praca skoncentrowana jest na badaniach własności detektorów scyntylacyjnych mających zastosowania w fizyce niskich i wysokich energii, medycynie jądrowej i ochronie przejść granicznych. Uczestnicząc w pracach zespołu LETI w Grenoble, który opracował pierwszy w świecie system tomografii pozytonowej wykorzystujący informację o czasie przelotu kwantów anihilacyjnych przyczynił się do rozwoju tomografii pozytonowej - wielkiej nadziei środowiska lekarskiego na szybkie diagnozowanie i zwalczanie stanów nowotworowych. Laureat nagrody Von Hevesy w dziedzinie medycyny nuklearnej oraz prestiżowej amerykańskiej nagrody: IEEE/NPSS Merit Award przyznanej w 2000 r., jako trzeciemu Europejczykowi w ponad trzydziestoletniej historii. Od 1998 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych Instytutu Problemów Jądrowych. Jako autorytet, ale i przyjaciel, przewodzi grupie młodych naukowców. Wraz z nimi uczestniczy w wielu unijnych i międzynarodowych projektach badawczych.

Galeria zdjęć z uroczystości

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików