Najlepsze projekty studenckie nagrodzone. Czwarta edycja konkursu „Diamentowy Grant” rozstrzygnięta

środa, 1 lipca 2015

Od badań roli promieniowania ultrafioletowego w leczeniu czerniaka po badania siły woli w procesie podejmowania decyzji – 78 uczestników tegorocznej edycji programu Diamentowy Grant to reprezentanci różnych dyscyplin naukowych. Na realizację swoich projektów naukowych otrzymają ponad 14 milionów złotych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz czwarty ogłasza listę laureatów programu Diamentowy Grant. W 2015 roku finansowanie otrzyma 78 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach PAN. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Studenci otrzymają na realizację swoich projektów ponad 14 mln zł. Nowością czwartej edycji konkursu było umożliwienie aplikowania o Diamentowy Granty polskim studentom, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

– Nasze programy dają młodym szanse na dobry start w akademickiej przygodzie. Wspieramy naukowców, studentów, innowatorów. Diamentowy Grant to unikalny program, który na wczesnym etapie pomaga w pracy nad własnymi projektami naukowymi. Daje on niepowtarzalną szansę na odkrycie talentów badawczych, wyłowienie prawdziwych diamentów polskiej nauki – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Wyróżnienie w tym konkursie dla młodego naukowca ma podwójną wartość. Daje mu niezależność finansową i możliwość zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym pod okiem doświadczonych opiekunów. To też doskonały sposób na przyspieszenie ścieżki kariery naukowej i rozpoczęcia pracy nad doktoratem tuż po licencjacie lub po trzecim roku studiów – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Pierwsze Diamentowe Granty studenci otrzymali w 2012 roku. Od tego czasu 353 wybitnych studentek i studentów może realizować dzięki grantowi swoje naukowe marzenia. Założyli oni Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu, które wspiera ich aktywność badawczą oraz promuje ich osiągnięcia naukowe.

Laureaci konkursu otrzymują nawet do 200 tys. zł na wydatki związane z prowadzeniem badań z różnych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. zł. Od początku trwania programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln zł rozwój karier młodych naukowców. Laureatami Diamentowego Grantu są studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na studiach, mają na swoim koncie liczne nagrody, stypendia, są autorami pierwszych publikacji naukowych i aktywnie działają w kołach naukowych i stowarzyszeniach. Nagroda otworzyła niektórym z nich drzwi do kariery naukowej. Tak właśnie było w przypadku dr Katarzyny Arkusz, która jesienią ubiegłego roku obroniła doktorat na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. – Laureatką Diamentowego Grant zostałam w 2012 roku. Metoda analityczna, którą opracowałam (zgłoszenie patentowe) w ramach nagrodzonego projektu znajduje zastosowanie w monitorowaniu leczenia onkologicznego, wykrywaniu stanu metastazy chorób nowotworowych i określaniu stopnia złośliwości guzów nowotworowych. Przeprowadzone badania pozwoliły mi na przygotowanie rozprawy doktorskiej. 30 października 2014 r. przyznano mi tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna z wyróżnieniem – mówi dr Katarzyna Arkusz, która kontynuuje karierę naukową w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wśród laureatów Diamentowego Grantu, którzy wykorzystali możliwości, jakie daje im to wyróżnienie jest też Mateusz Sobolewski. – Diamentowy Grant był kamieniem milowym w moim rozwoju jako człowieka i młodego naukowca, przypieczętował dotychczasową pracę oraz umożliwił realizację marzeń. Gdyby nie to wyróżnienie moja kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Otrzymanie go stało się dla mnie powodem do wykonania kolejnych kroków, uwierzenia we własne możliwości i oddanie się nauce – mówi Mateusz Sobolewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Młody naukowiec dodaje, że dzięki grantowi udało mu się wyjechać do wielu ośrodków naukowych, w tym do Harvardu i na Yale, nawiązać kontakty naukowe i uzyskać inspirację do tworzenia prac w Polsce. – Mam nadzieję, że rezultaty moich prac zawarte w monografii kończącej Diamentowy Grant przyczynią się do rozwoju naszego kraju – mówi Mateusz Sobolewski.

Przykładem kolejnego sukcesu naszego konkursu jest Maciej Grzelczyk, który stworzył niemal kompletną fotograficzną bazę danych bezcennej sztuki naskalnej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w rejonie Kondoa w Tanzanii oraz odkrył dotąd nieznane malowidła.

Poznaj laureatów drugiej edycji programu Diamentowy Grant (film w serwisie YouTube)

W czwartej edycji również nie brakuje interesujących tematów badawczych. Liderką rankingu, która zdobyła maksymalną liczbę punktów za swój projekt, jest Żaneta Matuszek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Młoda uczona będzie badać wpływ wolnych rodników na komórki drożdży. Inne wyróżnione projekty dotyczą m.in. zastosowana talidomidu w przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej, zmian klimatycznych w Arktyce, badań własności optycznych i transportowych grafenu czy diagnozy stanu ochrony danych osobowych w Internecie.

Tematy badań oceniane były przez ekspertów przede wszystkim pod kątem ich wartości naukowej. Komisja pod uwagę brała też osiągnięcia studenta. Wpływ na ocenę miała również zasadność planowanych kosztów oraz możliwość realizacji projektu.

Diamentowy Grant w liczbach:

63,3 mln zł – taką kwotę od początku 2012 r. MNiSW przeznaczyło na badania młodych naukowców w ramach konkursu Diamentowy Grant

353 – tylu laureatów Diamentowego Grantu wyłoniliśmy od początku istnienia programu

14,2 mln zł – tyle pieniędzy trafi w tegorocznej edycji konkursu do jego laureatów 

200 tys. zł – tyle wynosi najwyższe dofinansowanie projektu

78 – wybitnych studentek i studentów zostało laureatami konkursu i otrzyma wsparcie od MNiSW

100 pkt. – tyle wynosiła łączna maksymalna ocena wniosku (w tym roku otrzymał ją jeden projekt)

41 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki humanistyczne i społeczne

21 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki przyrodnicze i medyczne

16 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki ścisłe i techniczne

15 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Warszawski

14  – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Jagielloński

Nazwiska laureatów trzech poprzednich edycji konkursu, tematy ich prac i nazwy ich uczelni są dostępne tutaj: pierwsza edycja (2012), druga edycja (2013), trzecia edycja (2014).


Diamentowy Grant to program ministra nauki i szkolnictwa wyższego, którego laureatami może zostać co roku maksymalnie 100 najzdolniejszych studentów w Polsce. Jego celem jest przyspieszenie rozwoju naukowego laureatów przez umożliwienie realizowania własnego projektu badawczego oraz szybszego rozpoczęcia studiów doktoranckich (bez tytułu magistra). Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 200 tys. zł, a projekt nie może trwać dłużej niż cztery lata. Laureatami mogą zostać studenci, którzy mają za sobą już połowę drogi do magisterki, a więc świeżo upieczeni inżynierowie, licencjaci oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu (jeśli studia trwają 6 lat - po czwartym roku). W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci lub absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych.

Tagi: Diamentowy Grant

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików