Najlepsze uczelnie świata na wyciągnięcie ręki. „Studia dla wybitnych” wchodzą w fazę realizacji

wtorek, 20 października 2015

Co roku stu polskich studentów będzie mogło ze wsparciem państwa rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Rząd przyjął dziś rozporządzenie do ustawy, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”.

– Sukcesy w nauce i badaniach zależą teraz od aktywnego udziału w światowym obiegu wiedzy – komentuje minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska – Współpraca środowisk naukowców z różnych krajów umożliwia podniesienie innowacyjności i postęp cywilizacyjny. Dzięki programowi „Studia dla wybitnych” ambitni i utalentowani studenci będą mogli wykorzystać w Polsce wiedzę zdobytą za granicą – mówi minister nauki.

„Studia dla wybitnych” mogły wejść w życie dzięki zmianom w dwóch ustawach – Prawie o szkolnictwie wyższym i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wiosną przyjął je Sejm i zostały podpisane przez prezydenta. Do 31 sierpnia trwały konsultacje rozporządzenia kluczowego dla realizacji programu.

Z programu skorzystają absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię.

Wyborem najlepszych wniosków zajmie się Kapituła Programu. Zgodnie z przyjętym dziś rozporządzeniem, utworzy ją 25 przedstawicieli środowiska naukowego reprezentujących różne dziedziny nauki lub sztuki, a także osoby posiadające wybitne osiągnięcia w działalności społecznej lub gospodarczej.

Sfinansowane zostaną studia na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Będą to uczelnie z czołówki Akademickiego Rankingu Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego. Na liście znajdzie się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także po 10 uczelni z pięciu rankingów dziedzinowych.

Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dwóch przypadkach uczestnicy programu zostaną zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia. Muszą w ciągu 10 lat od ukończenia zagranicznych studiów przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub ukończyć studia doktoranckie w naszym kraju.

Pierwszy nabór do programu ruszy w 2015 r. i umożliwi pokrycie kosztów studentom rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2016/2017. W 2016 roku na „Studia dla wybitnych” zostanie przeznaczone 18,5 mln zł. Do 2025 roku rząd wyda na program 336,5 mln zł.

Tagi: Studia dla wybitnych, umiędzynarodowienie, programy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików