NCBR współtworzy pierwszy fundusz Corporate Venture Capital dla rozwijania innowacji

NCBR współtworzy pierwszy fundusz Corporate Venture Capital dla rozwijania innowacji

Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON – to wokół nich skupione będą działania nowego funduszu EEC Magenta. Powołany przez TAURON, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju CVC fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) jest pierwszym tego rodzaju podmiotem na polskim rynku.


Komercjalizacja projektów B+R  z wykorzystaniem instrumentów finansowych

TAURON będzie inwestorem w dwóch funduszach tworzonych w ramach programów PFR Starter: FIZ oraz BRIdge VC / PFR NCBR CVC. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie wieloetapowego wsparcia dla innowacyjnych firm, m.in. poprzez zapewnienie możliwości udziału w programach akceleracyjnych, inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie czy zapewnienie kolejnych rund finansowania w ramach PFR NCBR CVC.

- Dzisiejsze wydarzenie ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju polskiego rynku venture capital, ale dla rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o wyniki nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych. Swoją działalność inauguruje pierwszy fundusz corporate venture capital utworzony w ramach programu NCBR, który stworzył w zeszłym roku Fundusz Funduszy CVC, kreujący rynek inwestycji w technologie w Polsce – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. - Stworzyliśmy i rozwijamy kompleksowe rozwiązania, także prawne, dzięki którym łatwiej jest w Polsce prowadzić działalność innowacyjną. Fundusze CVC, po raz pierwszy w Polsce, stanowią jego dopełnienie. Wypełniamy lukę kapitałową, kładąc jednocześnie fundamenty pod system komercjalizacji projektów B+R  z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

E-mobility, smart city, smart home i rozwiązania pro-ekologiczne

Profil inwestycyjny funduszu jest jeden - 100% środków inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarach związanych z priorytetowymi obszarami rozwoju Grupy TAURON. Wśród nich są:

Docelowa kapitalizacja funduszu utworzonego w ramach PFR Starter FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu utworzonego w ramach PFR NCBR CVC - 60 mln zł. Udział TAURON w funduszach nie przekroczy odpowiednio 25% i 49%.

Planowanie, zarządzanie strategiczne i wzmacnianie relacji w poszczególnych sektorach

Funduszami utworzonymi w ramach programów PFR NCBR CVC i PFR Starter zarządzać będzie niezależny od inwestorów, profesjonalny podmiot EEC Magenta. Zgodnie z założeniami nowego funduszu, wzrost wartości spółek portfelowych będzie realizowany poprzez dostarczenie środków finansowych niezbędnych dla rozwoju projektów.

W ramach inwestycji kapitałowych, poprzez dostarczenie tzw. smart money i zapewniając wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia kompetencji dotyczących rozwoju przedsięwzięcia, nacisk położony zostanie zwłaszcza na planowanie i zarządzanie strategiczne oraz wzmacnianie relacji w sektorach, do których spółki portfelowe kierować będą swoje produkty i usługi.

Więcej informacji na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/.