Nowe zasady ewaluacji tematem spotkania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czwartek, 19 lipca 2018

18 lipca 2018 r. w Sali Senatu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Ministerstwo reprezentował także Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki oraz inni przedstawiciele resortu. Tematem zebrania była ewaluacja jakości działalności naukowej.

W spotkaniu uczestniczyli rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Radosław Dobrowolski oraz rektorzy i osoby odpowiedzialne za proces ewaluacji uczelni wyższych z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

- Podstawowa zmiana w zakresie oceny działalności naukowej jednostek polega na tym, że ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Dzięki tym zmianom osiągnięcia naukowe historyków w jednej uczelni będą porównywane z osiągnięciami historyków z innych uczelni lub instytutów, osiągnięcia prawników zatrudnionych na danym uniwersytecie – z osiągnięciami prawników zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych. Przyszła ewaluacja będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.

Planowane są kolejne spotkania Kierownictwa MNISW z przedstawicielami środowiska akademickiego, poświęcone kwestii nowej oceny jakości naukowej, czyli tzw. ewaluacji.

Autorem zdjęcia jest Bartosz Proll (UMCS).

Odnośniki

Tagi: Jarosław Gowin, Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików