Ostatnie dni na składanie wniosków w konkursach NPRH: „Tradycja” 1a i 1b

piątek, 20 marca 2015

W poniedziałek zakończy się nabór wniosków w konkursach o finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Tradycja” 1a i 1b.

Przedmiotem obu konkursów jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) do 23 marca. Wydrukowany i podpisany wniosek należy następnie przesłać na adres resortu lub złożyć w biurze podawczym MNiSW.

Do konkursu w module „Tradycja” 1.a. mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie i słownikowe o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową.

Z kolei w module „Tradycja” 1.b. sfinansowane mogą być krótkoterminowe projekty badawcze zawierające komponent dokumentacyjny, edytorski lub słownikowy o szczególnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

NPRH to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom pomóc w rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest aż 80 mln zł.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, konkursy, Tradycja 1a, Tradycja 1b

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików