Oświadczenie Rzecznika Prasowego MNiSW w sprawie artykułu z „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 02.04.2015 r. „Uczelnie publiczne na sprzedaż”: Informacje zawarte w artykule są nieprawdziwe.

czwartek, 2 kwietnia 2015

W dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej” na stronie pierwszej znalazło się stwierdzenie: „rząd rozważa prywatyzację szkół wyższych, w których kształci się mało studentów. I które przynoszą straty”. W związku z tym informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pracuje nad rozwiązaniem, które zakładałoby prywatyzację tych uczelni. Informacje zawarte w artykule są więc nieprawdziwe.

Popieramy natomiast konsolidację w sektorze uczelni publicznych. Tworzenie związków uczelni, które mogą prowadzić do konsolidacji, przynosi samym szkołom wyższym wiele korzyści. Możliwości takie daje znowelizowania w 2014 roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Te korzyści to przede wszystkim łączenie potencjałów badawczych i intelektualnych. Ale to też możliwość prowadzenia wspólnych inwestycji. Duże współpracujące ze sobą jednostki są też premiowane w konkursach europejskich w ramach Horyzontu 2020.

W dobie niżu demograficznego, który według prognoz MNiSW swoje apogeum osiągnie w latach 2023-2025, konsolidacja jest jedną z recept na walkę z jego skutkami. Łączenie się uczelni i tworzenie ich związków pozwoli rozwijać się wielu jednostkom w ich trudnej sytuacji ekonomicznej.

Z możliwości tworzenia związków uczelni już teraz zaczyna korzystać wiele szkół wyższych. Także te, których pozycja na rynku edukacyjnym jest bardzo wysoka. W procesie łączenia uczestniczą m.in. jednostki z największych ośrodków akademickich w Polsce.

Z poważaniem,
Łukasz Szelecki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików