Otwarcie Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) na Politechnice Opolskiej

Otwarcie Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) na Politechnice Opolskiej

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) to pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. Otwarcie centrum umożliwi rozwój innowacyjnych badań i wdrożeń, wzmocnienie lokalnej gospodarki, wzrost prestiżu uczelni i miasta i przyczyni się do ochrony środowiska.


Innowacje i rozwój polskiej nauki i gospodarki

W powstanie centrum, obok Politechniki Opolskiej, zaangażowany jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Każdy z 72 funkcjonujących na świecie oddziałów Instytutu Fraunhofera specjalizuje się w jakiejś dziedzinie. W planach Opola jest „odchudzenie” materiałów używanych w motoryzacji, lotnictwie i inżynierii lądowej. Obok głównego profilu, w obszarze działań centrum znajdą się również zagadnienia związane z przetwórstwem węgla, przemysłem kolejowym i metalowym oraz elektromobilnością.

– Otwarcie Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii to historyczny dzień dla Politechniki Opolskiej, ale też dla całej polskiej nauki i gospodarki – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Cieszę się z tego jako Polak i Europejczyk – podkreślił.

Pierwsze sukcesy centrum

Podczas otwarcia Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich zaprezentowano pierwsze już realizowane w jego ramach zadanie. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem placówki, w kwietniu 2018 r. związanym z projektem naukowcom udało się pozyskać grant w wysokości 4 800 000 zł, z czego ponad połowę kwoty przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie objęło produkcję innowacyjnego elementu karoserii – lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych.

Dyrektorem centrum została dr hab. inż. Anna Król, prof. Politechnik Opolskiej związana z Wydziałem Mechanicznym.