Pierwsze Uniwersalia rozstrzygnięte!

piątek, 23 czerwca 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy niemal 12 milionów złotych na tłumaczenie dzieł polskiej i światowej humanistyki. Właśnie poznaliśmy wyniki pierwszych konkursów rozstrzygniętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Uniwersalia, obok Dziedzictwa Narodowego oraz Fundamentów, to jeden z nowych modułów NPRH. Dwa konkursy, których celem było umożliwienie tłumaczenia i publikacji najwybitniejszych dzieł humanistyki, zostały ogłoszone w lipcu ubiegłego roku. Ocenionych zostało ponad 180 wniosków.

Uniwersalia 2.1 pozwolą na włączenie do obiegu międzynarodowego najważniejszych osiągnięć polskich nauk humanistycznych – do konkursu mogły zostać zgłoszone zarówno tłumaczenia tekstów dawnych, jak i współczesnych. Teksty przełożone zostaną na języki kongresowe (priorytetem był język angielski).

Spośród 78 wniosków zrealizowanych zostanie blisko 50 projektów na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Wśród dofinansowanych tłumaczeń znalazły się m.in. dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina czy monografia Ewy Kołodziejczyk na temat powojennych losów Czesława Miłosza.

Z kolei konkurs Uniwersalia 2.2 pozwoli na wzbogacenie polskich zbiorów klasycznej literatury zagranicznej. Przetłumaczone zostaną m.in. mowy Demostenesa, epicki poemat Mahabharata czy dzieła tworzące kanon światowej myśli filozoficznej. W sumie na zrealizowanie 23 projektów MNiSW przeznaczy ponad 7 mln zł.

Uniwersalia 2.1 - lista projektów

Uniwersalia 2.2 - lista projektów

Tagi: Konkurs NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików