Pierwszy polski pośrednik w Horyzoncie 2020

środa, 1 lipca 2015

Horyzont 2020 znalazł się w ofercie polskiej instytucji finansowej. Pierwszym Narodowym Pośrednikiem Finansowym został Idea Bank SA. Pula środków na kredyty, którymi dysponuje, to 80 mln zł. 

Idea Bank SA będzie mógł udzielać kredytów na korzystniejszych warunkach (m.in. niższa cena, mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń) małym i średnim przedsiębiorstwom oraz tzw. mid caps (przedsiębiorcy nienależący do MŚP zatrudniający do 500 osób). Gwarancji udzielił Europejski Fundusz inwestycyjnych w ramach instrumentu InnovFin SME Guarantee. Dzięki temu dostęp do środków będzie zwiększony, a cena kredytu niższa.

To rozwiązanie pojawi się w ofercie Idea Banku SA od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2017 r. Skorzystać z niego będą mogły małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mid caps. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie z puli 80 mln zł. Umożliwi to nawiązanie współpracy publiczno-prywatnej, której celem jest wspieranie innowacji i nauki. Wsparcie to nie stanowi pomocy publicznej.

Podczas przygotowań do podpisania umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, bank korzystał ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej. KPK IF PUE oferuje m.in. informacje dla przedsiębiorców, zainteresowanych skorzystaniem z preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE.

Instrumenty zwrotne umożliwiają realizację polityki innowacyjności, która polega na odejściu od grantów. Wśród dostępnych obecnie instrumentów znalazły się m.in.:

  • InnovFin Large Projects i InnovFin MidCap Growth Finance, w ramach których Europejski Bank Inwestycyjny udostępnia pożyczki o wartości od 7,5 mln euro, przeznaczone na realizację projektów badawczo-innowacyjnych; 
  • InnovFin Midcap Guarantee, wspierający dostępność finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych, poszukujących preferencyjnej oferty w zakresie 1-50 mln euro;
  • InnovFin SME Venture Capital, zwiększający dostępność przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju do finansowania kapitałowego, udostępnianego przez fundusze typu venture capital oraz fundusze współpracujące z aniołami biznesu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Tagi: Horyzont 2020, InnovFin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików