NPRH "Tradycja". Pierwszy tegoroczny konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozstrzygnięty

wtorek, 14 lipca 2015

Opracowanie zapisów muzycznych Oskara Kolberga oraz kalendarium poświęcone Brunonowi Schulzowi – to jedne ze zwycięskich projektów w  konkursie „Tradycja” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Finansowanie zdobyły najlepsze humanistyczne projekty badawcze z całej Polski.

Do obydwu modułów, „Tradycja” 1.a i „Tradycja” 1.b, przez miesiąc nadesłano aż 520 wniosków. Popularność konkursu szła w parze z wysokim poziomem zgłoszeń. Dlatego Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wspólnie z MNiSW zdecydowały się na podwyższenie początkowego budżetu konkursu o ponad 9 mln zł.

– „Tradycja”, pierwszy konkurs nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, umożliwia sfinansowanie istotnych dla nas wszystkich badań humanistycznych. Tylko uważne spojrzenie w przeszłość może nauczyć nas czegoś o przyszłości – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Badanie twórczości wybitnych malarzy, pisarzy czy muzyków, odkrywanie mniej znanych sylwetek, studia idei czy prace nad historycznymi słownikami – one wszystkie wzbogacają naszą wiedzę i tożsamość, przyczyniając się do rozwoju nauki – dodała.

W nowej formule NPRH w konkursie „Tradycja” uczestnicy zgłaszali projekty, których celem jest upowszechnianie i badanie polskiego dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim dzieł wybitnych lub nieznanych artystów, analiz problemów historycznych czy pracy nad archiwami i kalendariami. Osobny nabór ogłoszono na projekty długotrwałe („Tradycja” 1.a) oraz na działania o mniejszej skali i zasięgu („Tradycja” 1.b).

Rada NPRH od końca marca zajmowała się szczegółowym sprawdzaniem i oceną każdego z nich. Ocena wniosków przebiegała według regulaminu i opisu postępowania podanego na stronie(1.a i 1.b). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kosztorysy wniosków nie były zmniejszane. 

Z 299 wniosków w module „Tradycja” 1.a i z 221 w module „Tradycja” 1.b. dalej zakwalifikowano 142 wnioski. Do recenzji przekazane zostały jedynie najlepsze projekty, które otrzymały ocenę końcową większą niż 8,5 punktów.

Ostatecznie ze 142 recenzowanych aplikacji postanowiono przyznać finansowanie 47 wnioskodawcom: 29 w module „Tradycja” 1.a i 18 w module „Tradycja” 1.b. Łącznie w pierwszym tegorocznym konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację 47 projektów badawczych przeznaczona zostanie kwota 49 253 932 zł.

Zestawienie danych liczbowych:

Początkowy budżet konkursu: 40 000 000 zł;

Ostateczny budżet konkursu: 49 253 932 zł;

Liczba zgłoszonych wniosków: 520;

  • Wnioski zgłoszone w module „Tradycja” 1.a: 299;
  • Wnioski zgłoszone w module „Tradycja” 1.b: 221;

Liczba wniosków przekazana do recenzji: 142;

  • Wnioski przekazane do recenzji w module „Tradycja” 1.a: 87;
  • Wnioski przekazane do recenzji w module „Tradycja” 1.b: 55;

Liczba nagrodzonych projektów: 47;

  • Liczba nagrodzonych projektów w module „Tradycja” 1.a: 29 (łączna kwota 41 340 293 zł);
  • Liczba nagrodzonych projektów w module „Tradycja” 1.b: 18 (łączna kwota 7 913 639 zł).

 Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest tutaj.


„Tradycja” to pierwszy z trzech konkursów ogłoszonych w ramach nowej formuły Narodowego Programu Humanistyki. Została ona wprowadzona przez minister Lenę Kolarską-Bobińską po Okrągłym Stole Humanistyki, na którym Rada NPRH przedstawiła swoje propozycje modyfikacji programu. W poprzednich edycjach ogłaszano jeden konkurs składający się z trzech części – obecnie są to trzy niezależne konkursy, poświęcone różnym potrzebom polskiej humanistyki: rozstrzygnięta właśnie „Tradycja”, „Rozwój” do którego nabór wniosków zakończył się w maju i „Umiędzynarodowieniu”, w którym można wziąć udział do 31 lipca 2015 r.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Tradycja, NPRH

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików