Płatne staże dla zagranicznych naukowców w Polsce

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

4050 euro miesięcznie nawet przez dwa lata, możliwość kierowania własnym projektem badawczym oraz cykl szkoleń doskonalących miękkie umiejętności – na to wszystko mogą liczyć zagraniczni badacze w ramach POLONEZA. Nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki ruszy jesienią.

– Musimy przyciągnąć do Polski naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie. Z programu będą mogli skorzystać także Polacy pracujący na zagranicznych uczelniach i którzy chcą wrócić do Polski. Coraz częściej słyszymy o chęci powrotu, ale towarzyszy jej obawa o losy kariery naukowej – podkreśla minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. –  Chcemy zapewnić naukowcom jak najlepsze warunki do prowadzenia badań. Budowanie kapitału społecznego i intelektualnego jest kołem zamachowym polskiej innowacyjnej gospodarki – mówi minister Kolarska-Bobińska.

Resort nauki realizuje szereg działań systemowych oraz konkursów, które wspierają mobilność studentów oraz naukowców m.in. MOBILNOŚĆ PLUS oraz „Studia dla wybitnych”. MNiSW kończy również prace nad programem umiędzynarodowienia polskich uczelni. W ostatnich trzech latach skokowo rośnie liczba studentów zagranicznych w Polsce. Obecnie w naszym kraju studiuje 46 tysięcy cudzoziemców. To m.in. efekt realizowanej przez MNiSW kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Konkurs POLONEZ jest skierowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania na polskich uczelniach, w instytutach badawczych oraz naukowych PAN. O staże mogą się ubiegać badacze z całego świata, którzy mają stopień doktora lub posiadają przynajmniej cztery lata doświadczenia  badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Muszę także spełniać jeden ważny warunek, w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku, nie mogą mieszkać, pracować ani studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Zagraniczni badacze mogą się starać o roczne lub dwuletnie staże w polskich jednostkach naukowych i co miesiąc otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto. Dodatkowo mogą liczyć na dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300 euro brutto, a w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100 proc. finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez   laureata oraz koszty pośrednie w wysokości 20 proc. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.

POLONEZ finansowany jest z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014.

Tagi: Konkurs POLONEZ, NCN, Narodowe Centrum Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików