Polonia Restituta: Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój

Polonia Restituta: Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój

Ekologia, zrównoważony rozwój oraz solidarność społeczna stały się tematem kolejnej konferencji z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, tym razem odbywającej się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


Ważne pytania na 100-lecie niepodległości

Seria spotkań pod wspólnym hasłem „Polonia Restituta” jest realizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radę Episkopatu Polski z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Przez dziesięć miesięcy, począwszy od marca 2018 r., na konferencjach naukowych służących pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością, spotykają się przedstawiciele świata nauki i polityki, duchowni, działacze organizacji kulturalnych i społecznych. Konferencje z tego cyklu odbyły się już w Warszawie (gdzie tematem była rodzina), Łodzi (praca i przedsiębiorczość) oraz w Katowicach (obywatelskość i patriotyzm). Na kolejnych, odbywających się co miesiąc spotkaniach, poruszone będą następujące tematy: Godność i sprawiedliwość społeczna; Europa i pojednanie; Kultura i tożsamość; Państwo – Kościół; Osoba ludzka i jej prawa. Zwieńczeniem dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w kwietniu 2019 r., podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

W trosce o środowisko naturalne

W konferencji poświęconej ekologii i zrównoważonemu rozwojowi wzięło udział ponad 400 osób. Podczas dyskusji analizowano trzy rodzaje środowisk „naturalnych”: środowisko przyrodnicze, środowisko społeczne i środowisko osobowe. Mają one istotny wpływ na byt i przyszłość Polski oraz na jakość życia jej mieszkańców. Uczestnicy konferencji podkreślali fundamentalnie ważne wyzwania etyczne, społeczne, polityczne oraz religijne w obliczu postępującej degradacji środowisk naturalnych. Solidarność z innymi oraz kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju przynaglają nas, jak zostało to podkreślone podczas spotkania w Olsztynie, do poszukiwania najlepszych rozwiązań służących dobru obecnych i przyszłych pokoleń.

Wymownym gestem wieńczącym konferencję stała się akcja sadzenia 100 drzew w 100-lecie niepodległości.

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Prezydent RP Andrzej Duda. Celem organizatorów jest, by obchodząc 100-lecie odzyskania niepodległości, nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Więcej informacji na stronie www.polonia-restituta.pl.