Polscy studenci na najlepszych uczelniach świata - rusza nabór wniosków w programie "Studia dla Wybitnych"

poniedziałek, 2 listopada 2015

Już w przyszłym roku pierwszych stu polskich studentów rozpocznie studia na najlepszych uczelniach świata ze wsparciem państwa. Dziś rozpoczął się nabór wniosków do programu „Studia dla Wybitnych”.

Z programu mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię.

Wyborem najlepszych wniosków zajmie się Kapituła Programu. Utworzy ją 25 przedstawicieli środowiska naukowego reprezentujących różne dziedziny nauki lub sztuki, a także osoby posiadające wybitne osiągnięcia w działalności społecznej lub gospodarczej. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej, której zostaną poddane wnioski dostępne są już na stronie ministerstwa.

Sfinansowane zostaną studia na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Będą to uczelnie z czołówki Akademickiego Rankingu Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego. Na liście znajdzie się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także po 10 uczelni z pięciu rankingów dziedzinowych – lista uczelni dostępna jest pod wskazanym adresem.

Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dwóch przypadkach uczestnicy programu zostaną zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia. Muszą w ciągu 10 lat od ukończenia zagranicznych studiów przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub ukończyć studia doktoranckie w naszym kraju.

Nabór wniosków do programu potrwa do 31 marca 2016 r. Lista zakwalifikowanych osób zostanie opublikowana do 15 maja 2016 r. Pytania do konkursu można zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego na stronie MNiSW.

Tagi: Studia dla wybitnych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików