Polskie Towarzystwo Astronomiczne o nowym kształcie rozporządzenia w sprawie dyscyplin naukowych

wtorek, 25 września 2018

‒ Polskie środowisko naukowe zajmujące się astronomią i badaniami kosmicznymi z wdzięcznością przyjęło decyzję włączającą astronomię do listy dyscyplin naukowych ‒ napisał w liście do ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Marek J. Sarna, prezes PTA, deklarując jednocześnie dalszą współpracę.

Od samego początku zależało nam na tym, by dyskusja ze społecznością akademicką była stałym elementem prac nad gruntowną reformą polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Na ostateczny kształt Konstytucji dla Nauki ogromny wpływ miały wpływ głosy środowiska. Zmiany, którym w wyniku konsultacji społecznych podlegał nasz projekt są wyrazem wspólnego, prowadzonego ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi, poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Końcowy efekt to wynik ponad 2 lat intensywnej współpracy z różnymi gremiami, zespołami naukowymi oraz tysiącami uczonych, którzy uczestniczyli w konferencjach programowych Narodowego Kongresu Nauki i w samym kongresie. Poparcie dla reformy wyraziły wszystkie reprezentatywne grona szkolnictwa wyższego, czyli Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i Nauki, konferencje rektorów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament Studentów RP. Nawet Komisja Europejska zauważyła unikatową formułę powstawania tej ustawy.

Więcej o nowym rozporządzeniu w sprawie dyscyplin na stronie Konstytucji dla Nauki.

Tagi: astronomia, Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików