Polsko-Brytyjskie Forum Nauki (PL-UK Science Forum)

poniedziałek, 17 września 2018

Transfer technologii, światowe innowacje i wymiana doświadczeń dotyczących współpracy polsko-brytyjskiej – temu poświęcone było Polsko-Brytyjskie Forum Nauki (PL-UK Science Forum). Konferencja stanowiła główny punkt Polsko-Brytyjskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji 2018 (YESI), którego ustanowienie jest wynikiem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w trakcie ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali podczas konferencji wiceministrowie Piotr Müller i Sebastian Skuza.

Skuteczna komercjalizacja innowacji i budowanie relacji między nauką i biznesem

Celem forum było wzmocnienie współpracy w dziedzinie nauki i innowacji między Polską a Wielką Brytanią. W konferencji wzięli udział naukowcy i innowatorzy, który dyskutowali o wdrażaniu nowoczesnych technologii, budowaniu relacji pomiędzy nauką a biznesem, a także wzmacnianiu kompetencji w obszarze zarządzania i skutecznej komercjalizacji innowacji. Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Wielkiej Brytanii. Wśród mówców znaleźli się m.in. Kirsty Allen z Oxford University’s Research Support Office czy prof. Rod Hose z University of Sheffield, który mówił o przykładach kooperacji polsko-brytyjskiej.

Polsko-brytyjska współpraca naukowa może liczyć na wsparcie MNiSW

- Biorąc pod uwagę skalę i intensywność polsko-brytyjskiej współpracy naukowej możemy mówić o bliskim partnerstwie. Podstawą naszej współpracy są: mocne związki gospodarcze, silne relacje międzyludzkie, w tym również studentów i naukowców oraz podobieństwo wyznawanych systemów wartości – mówił podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza. - Prace badawcze prowadzone przez polskich naukowców we współpracy międzynarodowej, w tym z naukowcami brytyjskimi, mogą liczyć na wsparcie polskich agencji finansujących badania i rozwój – przypomniał wiceminister.

Międzynarodową współpracę w zakresie badań podstawowych wspiera Narodowe Centrum Nauki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje badania stosowane i innowacje, a Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera naukowców w zakresie mobilności akademickiej.

Konstytucja dla Nauki impulsem do rozwoju współpracy międzynarodowej

- Wchodząca w życie z początkiem października reforma nauki i szkolnictwa wyższego ma na celu wzmocnienie potencjału polskiej nauki, również w wymiarze współpracy międzynarodowej. Chcemy pogłębiać współpracę z kluczowymi partnerami, takimi jak Zjednoczone Królestwo – mówił podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller. – YESI stanowi dodatkowy impuls dla prowadzonych już działań. Obecnie przygotowujemy z Ambasadą Brytyjską i British Council warsztaty naukowe na temat inteligentnych miast przyszłości oraz sztucznej inteligencji. Mamy nadzieję, że będą one źródłem pomysłów na nowe projekty w dziedzinach, z którymi związane są ważne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Wśród przykładów współpracy polsko-brytyjskiej jest m.in. konkurs dla popularyzatorów nauki FameLab, organizowany w Polsce przez Centrum Nauki Kopernik i British Council. Naukowcy ze Zjednoczonego Królestwa są partnerami polskich naukowców biorących udział w programie Unii Europejskiej „Horyzont 2020” czy konkursie Narodowego Centrum Nauki „Harmonia”.

- Cieszymy się również z intensywnej wymiany akademickiej, m.in. w ranach programu wymiany Erasmus +, i liczymy na ożywioną współpracę w kontekście nowych inicjatyw – mówił wiceminister Müller.

Tagi: współpraca międzynarodowa, Sebastian Skuza, Piotr Müller

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików