Polsko-koreańskie rozmowy o współpracy naukowo-technicznej

piątek, 21 września 2018

Dalsza współpraca naukowo-techniczna, zainicjowana umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w 1993 roku, była głównym tematem rozmowy ministra Piotra Dardzińskiego z wiceministrem nauki i ICT Republiki Korei Lee Jin-Gyu podczas spotkania 20 września w MNiSW.

Szansa na wznowienie polsko-koreańskich konsultacji i projektów naukowo-badawczych

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński wskazał przede wszystkim na możliwość wznowienia polsko-koreańskich konsultacji w obszarze nauki i techniki, mających na celu tworzenie i realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Za potencjalne tematy do dyskusji uznał kwestie związane z wdrażaniem polityki innowacyjnej w gospodarce, aktywne włączenie sektora małych przedsiębiorstw w nurt polityki innowacyjnej oraz współdziałanie na płaszczyźnie zarządzania nauką. Zagadnieniami szczególnie interesującymi Polskę w ramach współpracy z Republiką Korei są: ICT, biotechnologia i badania nad kosmosem. Minister Dardziński podkreślił, że liczy na wsparcie strony koreańskiej w kwestiach dotyczących nawiązania współpracy z ośrodkami polonijnymi i polonoznawczymi funkcjonującymi na terenie Republiki Korei.

Strona koreańska wyraża chęć współpracy w obszarze nauki i techniki

Minister Lee Jin-Gyu potwierdził wolę Republiki Korei do zorganizowania polsko-koreańskich konsultacji w obszarze nauki i techniki. Jako optymalny termin wskazał rok 2019, w którym przypada 30. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych miedzy Polską a Republiką Korei. Szczegóły dotyczące organizacji tego przedsięwzięcia zostaną ustalone w trybie dwustronnych konsultacji roboczych.

Tagi: Piotr Dardziński, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików