Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie środków na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

piątek, 15 maja 2015

Od 13 do 27 maja trwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020”.

HORYZONT 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Do tej pory można było jednak z tych funduszy finansować wynagrodzenia naukowców w ograniczonym zakresie.

Zmiana przepisów ma sprawić, że polscy naukowcy i zespoły badawcze będą liczniej uczestniczyć w europejskich programach badawczych. Środki finansowe na wynagrodzenia mają być dzielone na podstawie tego, jaka jest rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.

Informacje o projekcie w serwisie BIP Ministerstwa i w serwisie „Informacje o konsultacjach” MNiSW.

Tagi: Premia z Horyzontu 2020, konsultacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików