Rozwój współpracy polsko-wietnamskiej w obszarze naukowym

piątek, 21 września 2018

Zwiększenie poziomu wymiany akademickiej, zintensyfikowanie wspólnych działań o charakterze badawczym oraz promocja języka polskiego na uczelniach wietnamskich – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z delegacją rządu Wietnamu, na której czele stał wicepremier Truong Hoa Binh. Rok temu podczas wizyty w Wietnamie delegacja polska podpisała dwustronne porozumienia promujące współpracę naukową i gospodarczą między krajami.

Obszary współpracy polsko-wietnamskiej

Wietnam jest dla Polski ważnym partnerem polityczno-gospodarczym. Jak zauważył minister Jarosław Gowin, współpraca ta może być jeszcze bardziej zintensyfikowana na płaszczyźnie przemysłu farmaceutycznego, rolno-spożywczego, zbrojeniowego czy też sektora turystycznego. Zaznaczył także, że nie bez znaczenia w kontekście kooperacji gospodarczej pozostaje obecność licznej diaspory wietnamskiej w Polsce. Podkreślił wkład społeczności wietnamskiej, którą określił jako aktywną, dobrze zorganizowaną i ciężko pracującą, na gospodarczy i kulturowy rozwój Polski.

Premier Truong Hoa Binh zaznaczył, że Wietnam jest krajem o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego (w 2017 r. wzrost PKB wyniósł 6,7%), coraz mocniej promującym własność prywatną w gospodarce, jak również zorientowanym na poszerzanie strefy wolnego handlu. Wyraził nadzieję na dalszy systematyczny wzrost inwestycji polskich w Wietnamie.

Umiędzynarodowienie studiów jako fundament współpracy

Wśród tematów przewodnich spotkania szczególną wagę miała kwestia umiędzynarodowienia studiów, czemu służyć ma m.in. utworzenie lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie w Hanoi. Przedstawiciel rządu wietnamskiego wyraził życzenie, by w przyszłości możliwe było zwiększenie limitu wietnamskich stypendystów na polskich uczelniach wyższych.

Tagi: Jarosław Gowin, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików