Ruszyła ostatnia edycja programu „Top 500 Innovators”. Zostało 8 dni na składanie wniosków.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Do tej pory wzięło w nim udział 320 osób. W 2015 roku do grona absolwentów Top 500 dołączy 180 świetnie przeszkolonych specjalistów.


„Top 500 Innovators” to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Program jest adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Jednym z warunków, które muszą spełnić kandydaci, jest prowadzenie badań w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

Laureaci dotychczasowych konkursów przez dziewięć tygodni uczestniczyli w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Szkolenia te odbywać się będą od lipca do listopada na najlepszych światowych uczelniach.

Resort nauki współorganizuje i finansuje także inicjatywy wspierające aktywność uczestników programu w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, m.in. spotkania programowe i zloty absolwentów programu. Absolwenci „Top 500 Innovators” są jedną z najaktywniejszych grup  w polskim środowisku naukowym. Współtworzą system innowacji i transferu technologii w Polsce, odnosząc liczne sukcesy krajowe i międzynarodowe. Dzięki podejmowanym działaniom zmieniają postawę środowiska naukowego wobec innowacyjności i wspierają administrację centralną w działaniach mających na celu wzrost konkurencyjności polskiej nauki.

Zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną  od 10 do 30 kwietnia 2015 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.2.

Niektóre osiągnięcia absolwentów programu:

Harmonogram rekrutacji w roku 2015:

10 – 30.04

nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów

4 – 8.05

ocena formalna dokumentów aplikacyjnych

18 – 22.05

postępowanie kwalifikacyjne w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

początek czerwca

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu w roku 2015 na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce „Inicjatywy” w sekcji „Top 500 Innovators”

Więcej informacji o programie:

Elektroniczny formularz aplikacyjny
Regulamin rekrutacji 2015
Informacje o Top 500 Innovators w serwisie MNiSW
www.top500innovators.org