Rusza program praktyk studenckich w urzędach

czwartek, 14 maja 2015

Ponad 16 tys. miejsc praktyk w 1500 urzędach i jednostkach administracji publicznej do końca roku – to oferta nowego rządowego programu, który umożliwi młodym zdobywanie doświadczenia zawodowego i ułatwi im start na rynku pracy. Program praktyk studenckich w urzędach zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz.

– Administracja potrzebuje młodych ludzi pełnych pomysłów, zaangażowania, innowacyjnego myślenia. A młodzi ludzie nauczą się tego jak działa administracja – mówi o korzyściach płynących z programu minister Lena Kolarska-Bobińska.

Program praktyk studenckich w administracji publicznej cieszy się z zainteresowaniem zarówno ze strony urzędów, jak i środowiska akademickiego. Sprawozdanie Szefowej Służby Cywilnej wykazało, że łącznie 1500 urzędów zadeklarowało chęć utworzenia 16 600 miejsc praktyk od lipca do grudnia tego roku. Urzędy zobowiązane były zgłosić przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników. Większość praktyk studenckich potrwa trzy miesiące.

Ministerstwo Nauki również przygotowało swoją ofertę. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przygotowaliśmy 58 miejsc dla praktykantów.

Szczegółowa oferta praktyk jest dostępna i usupełniana na stronie www.oferty.praca.gov.pl. Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie studentów będą mogły znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą im na wybranie jak najlepszej oferty (czas, miejsce praktyk, ogólny zakres obowiązków i wymagane kompetencje kandydata).

Od jesieni Ministerstwo Nauki prowadzi kampanię "Studiujesz?Praktykuj" Wiemy powiem, że praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. To dlatego zmieniona od 1 października 2014 r. ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza obowiązek co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy.

W wielu przypadkach kandydaci do pracy są przez pracodawców odrzucani ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia. Dzięki udziałowi w programie praktyk studenci będą mogli nabyć umiejętności, które są cenione w każdej branży. Ci, którzy do tej pory mieli jedynie do czynienia ze środowiskiem szkolno-akademickim, nauczą się, jak współpracować w zespole i rozwiązywac realne problemy, jakie pojawiają się w pracy.

Praktyki w urzędach są też bardzo dobrą propozycją dla studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną. Od teraz będą mogli zdobyć doświadczenie i umiejętności właśnie takie, jakich będzie wymagał od nich przyszły pracodawca, bo poznają od wewnątrz specyfikę pracy w urzędzie.

Kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju programu praktyk jest ścisła współpraca między urzędami a uczelniami o czym przekonuje minister Lena Kolarska-Bobińska w liście wysłanym do uczelni. Zgłoszeń na praktyki dokonywać będą szkoły wyższe i to od nich zależy ścisłe wyselekcjonowanie kandydatów. Dzięki temu uczelnie będą mogły zadecydować o skierowaniu swoich studentów na praktyki, które najlepiej odpowiadały będą profilowi konkretnego kierunku. – Niezwykle  istotne  w  naszej  ocenie  jest,  by  zadania realizowane  przez  studentów  w  procesie praktyk odpowiadały na faktyczne potrzeby,  w taki sposób, aby opiekun praktyk w uczelni mógł z całym przekonaniem potwierdzić, że student osiągnął zakładane cele praktyki i nabył podczas niej określone kompetencje na zakładanym poziomie. Oczekiwana będzie również Państwa ocena po zakończeniu praktyk – pisze minister nauki w liście do rektorów.

Do aktywnego włączenia się w proces organizacji praktyk w urzędach Akademickie Biura Karier zachęca również Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej to kolejna inicjatywa popierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma zapewnić studentom dostęp do rynku pracy. W ramach akcji Studiujesz? Praktykuj sfinansowaliśmy też powstanie serwisu www.lepszepraktyki.pl - portalu praktyk, który prowadzi  Parlament Studentów RP.

Tagi: program praktyk w urzędach, Praktyki studenckie w urzędach, praktyki w administracji, Praktyki studenckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików