Aktualności

 • Gwarancja bezpłatnych studiów, realna ochrona interesów studentów i podniesienie jakości kształcenia studentów – to najważniejsze rozwiązania, jakie niesie za sobą Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa, której przepisy eksperci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzyli we współpracy ze studentami, wejdzie w życie na początku tego roku akademickiego. Wczoraj rozpoczęła się V Konferencja Ekspertów Praw Studenta organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorząd Studentów SGGW. Podczas zaplanowanych na cztery dni debat, wykładów i szkoleń młodzi samorządowcy z całej Polski będą zgłębiać tematykę praw i obowiązków studenta w świetle Konstytucji dla Nauki. W konferencji wzięli udział wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister Piotr Müller.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW w 2016 r. otrzymała prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) o wartości ponad 1,4 mln euro na badania nad nowotworami. Projekt prof. Król został wybrany jako jeden z najciekawszych projektów badawczych w tym dziesięcioleciu.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Wystartowali w 3 kategoriach, w każdej stanęli na podium - studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wrócili z Chin z międzynarodowych zawodach robotycznych z trzema srebrnymi medalami.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • piątek, 10 sierpnia 2018 Uniwersytet dla seniora

  Wsparcie idei solidarności międzypokoleniowej, aktywizacja społeczna seniorów, integracja społeczności lokalnych, a także rozwijanie potencjału intelektualnego osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu ‒ to cele programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy ten cel 40 milionów złotych. W uroczystym podpisaniu umowy umożliwiającej budowę Centrum uczestniczyli wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Rozpoczął się kolejny etap konsultacji projektów rozporządzeń  do Konstytucji dla Nauki, która zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Dyskusja ze stroną społeczną jest stałym elementem prac nad zreformowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Efektem 2,5-letniej intensywnej współpracy ze środowiskiem akademickim jest podpis pod ustawą złożony właśnie przez Prezydenta RP. To jednak nie koniec debaty nad kształtem systemu. W czerwcu do oficjalnych konsultacji trafiły rozporządzenia do ustawy (będzie ich o połowę mniej niż przy poprzednich ustawach). Już wcześniej jednak ich podstawowe założenia były znane środowisku akademickiemu – dyskutowano nad nimi bowiem jeszcze na etapie konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki, a w kwietniu poglądowe założenia przedstawiono wraz z projektem ustawy. 

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Konstytucja dla Nauki została podpisana przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Oznacza to, że wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Dziś obchodzimy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 o godzinie 17.00 rozpoczął się zryw, który miał przynieść Polakom upragnioną wolność. W walce o stolicę brało udział ok. 40-50 tysięcy Powstańców, zbrojne starcia trwały ponad dwa miesiące - dokładnie 63 dni.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Rozwój wymiany akademickiej i współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie nauki i badań – to główne cele podpisanego dzisiaj porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego pomiędzy Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie a Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej. Wizyta wiceministra Piotra Dardzińskiego wraz z delegacją na Tajwanie w czerwcu była okazją do podpisania porozumienia przez stronę polską, którą reprezentował dyrektor Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Maciej Gaca. Dzisiaj porozumienie podpisała strona tajwańska.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Tytuł profesora może być nadany, co do zasady, osobie, która jest doktorem habilitowanym i ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także – co wprowadzi dopiero Konstytucja Dla Nauki – nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, ani nie współpracowała z nimi. Moralność, liczba rozwodów i nieślubnych dzieci nie ma tu nic do rzeczy – wbrew temu, co twierdzi autorka artykułu, który ukazał się w prasie codziennej. Ani nadanie tytułu profesora, ani też wysokość pensji nie jest uzależniona w żadnym stopniu od oceny, czy wybitni badacze czy badaczki charakteryzują się nienaganną postawą moralną.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej