Aktualności

 • W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sekretarza stanu powołano dr. Piotra Dardzińskiego, dotychczas pełniącego funkcję podsekretarza stanu w MNiSW. Wiceminister Dardziński odpowiada w resorcie za innowacje oraz współpracę międzynarodową.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina ze środowiskiem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim było kolejnym z serii spotkań poświęconych nowym zasadom ewaluacji. MNiSW reprezentowali także podsekretarz stanu Piotr Müller i  Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki, którzy wraz z szefem resortu nauki odpowiadali na pytania uczestników.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Posłowie i senatorowie poparli ustawę reformującą polskie szkolnictwo wyższe i naukę. Tym samym 2,5-letni proces powstawania Konstytucji dla Nauki dobiega końca. Ustawa trafi teraz na biurko głowy państwa – prezydent będzie miał 21 dni na jej podpisanie. Reforma to przede wszystkim wzmocnienie uczelni regionalnych, podwyżki dla nauczycieli akademickich, podniesienie jakości studiów i kształcenia praktycznego. Konstytucja dla Nauki stwarza warunki do doskonałości naukowej i proponuje nowe ścieżki kariery – zarówno dla doktorantów (szkoły doktorskie), jak i dla nauczycieli akademickich (dydaktyczna ścieżka kariery).

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • 18 lipca 2018 r. w Sali Senatu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Ministerstwo reprezentował także Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki oraz inni przedstawiciele resortu. Tematem zebrania była ewaluacja jakości działalności naukowej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Polscy naukowcy zostali wyróżnieni sesją na prestiżowym Arctic Circle Assembly 2018 w Reykjaviku. Spośród ponad stu zgłoszeń, sesja „Biotyczne wskaźniki zmian środowiska w Arktyce”, zgłoszona przez Polskie Konsorcjum Polarne, została najwyżej oceniona przez radę naukową. Omawia ona fenomenom adaptacji i ekspansji roślin oraz krzewów wskutek ustępowania lądolodu i ocieplania klimatu w obszarach polarnych.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej aktywnie działający naukowo w zespole „AGH Solar Boat” odnieśli międzynarodowy sukces. Podczas prestiżowych zawodów łodzi solarnych Monaco Solar & Energy Boat Challenge 2018 wywalczyli trzecie miejsce w rozgrywkach. W zawodach uczestniczyło trzydzieści drużyn, a wydarzenie miało na celu promocję i optymalizację systemów napędowych oraz wspieranie innowacji technologicznych w branży łodzi rekreacyjnych i żeglugowych. Po emocjonującej rywalizacji w trudnych warunkach morskich, studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stanęli na 3. stopniu podium w Yacht Club de Monaco.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło szóstą edycję konkursu ETIUDA. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński reprezentował Polskę podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności w Wiedniu. Było to pierwsze posiedzenie Rady COMPET podczas sprawującej obecnie przewodnictwo w Radzie UE prezydencji Austrii. Posiedzenie poświęcono dyskusji nad projektem nowego programu ramowego „Horyzont Europa” oraz budowie otwartej, opartej na doskonałości europejskiej przestrzeni badawczej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Opracowana w resorcie Jarosława Gowina reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego ma na celu uwolnienie potencjału polskiej nauki. Jednym z licznych rozwiązań temu służących jest wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych, które dzięki dofinansowaniu będą mogły się rozwinąć i wejść do międzynarodowego obiegu naukowego. Program „Wsparcie dla czasopism naukowych” powstał głównie z myślą o czasopismach humanistycznych i tych z zakresu nauk społecznych. Obecnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie założeń programu. Prowadzone w duchu dialogu obywatelskiego konsultacje służą m.in. uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • 16 lipca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie rektorów i przedstawicieli 40 uczelni z północno-zachodniej Polski poświęcone zasadom przyszłej ewaluacji działalności naukowej uczelni. Było to pierwsze z planowanej serii spotkań konsultacyjnych w tej sprawie.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej