Tegoroczne Nagrody Ministra rozdane

poniedziałek, 12 października 2015

Wybitni polscy akademicy odebrali Nagrody Ministra. Uroczysta gala odbyła się dziś w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Laureaci odebrali statuetki z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Uhonorowani zostali badacze najwybitniejsi w swoich dyscyplinach, odkrywcy nowych technologii, autorzy istotnych teorii i dzieł naukowych.

– To wyróżnienie za osiągnięcia na różnych polach działalności akademickiej i naukowej. Naukowcy w swojej karierze zawodowej spełniają bowiem różne role i poświęcają się różnym celom – podkreśliła w trakcie gali minister nauki – Są przede wszystkim nauczycielami akademickimi i mentorami, są uczonymi, którzy szukają odpowiedzi na pytania o otaczający nas świat i objaśniają różne zjawiska, pracują nad wdrażaniem wynalazków, zarządzają uczelniami i są organizatorami życia naukowego. Wreszcie, co staje się coraz ważniejsze – upowszechniają wiedzę nauce – mówiła prof. Kolarska-Bobińska.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Lista laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015:

 

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Kategoria badania podstawowe

prof. dr hab. Michał Horodecki, Uniwersytet Gdański

Kategoria badania na rzecz rozwoju społeczeństwa

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska

Kategoria badania na rzecz rozwoju gospodarki

mgr inż. Jan Bar, Instytut Technologii Elektronowej

dr inż. Piotr Grabiec, Instytut Technologii Elektronowej

dr Jan Kulawik, Instytut Technologii Elektronowej

inż. Andrzej Panas, Instytut Technologii Elektronowej

mgr inż. Maciej Węgrzecki, Instytut Technologii Elektronowej

(nagroda zespołowa)

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instutut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Uniwersytet Warszawski

Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

prof. dr hab. med. Anna Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. Marek Krawczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Izabela Makałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za całokształt dorobku

prof. dr hab. inż. Andrzej Bobrowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Włodzimierz Grajek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Mirosław Kofta, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Władysław Tadeusz Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Maria Romanowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia

dr hab. Piotr Sułkowski, Uniwersytet Warszawski – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. "Kwantyzacja i deformacje powierzchni Riemanna w kwantowych teoriach pola i teorii strun"

dr hab. inż. Patrycja Ciosek, Politechnika Warszawska – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. „Matryce czujnikowe (elektroniczny język) – nowe koncepcje i zastosowania”

dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska, Uniwersytet w Białymstoku – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym otrzymywanie oraz badanie właściwości fizykochemicznych materiałów zawierających „małe” nanocebulki węglowe

dr hab. n. med. Marek Sierżęga, Uniwersytet Jagielloński – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym cykl publikacji pt. "Optymalizacja leczenia chirurgicznego chorych na raka trzustki i brodawki Vatera w aspekcie rozległości zabiegu operacyjnego i powikłań pooperacyjnych"

dr hab. inż. Tomasz Szumlak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym rozprawa habilitacyjna pt. " Performance of the LHCb Vertex Locator and the measurement of the forward-backward asymmetry in Bd0→K*0(892)μ+μ- decay channel as a probe of New Physics"

dr hab. Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym monografia habilitacyjna pt. "Pamięć zbiorowa a tekst ustny"

Nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia

dr Anna Bilon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce"

dr Justyna Dominikowska, Uniwersytet Łódzki – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy stopnia delokalizacji elektronów π w wybranych cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych"

dr Krzysztof Goryński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora, w tym rozprawa doktorska pt. "Application of solid-phase microextraction and quantitative structure-retention relationships as novel tools for multi-compound bioanalysis"

dr inż. Olgierd Stankiewicz, Politechnika Poznańska – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems"

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne

prof. dr hab. Marta Kankofer, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, dr inż. Jacek Wawrzykowski, dr hab. Marek Szczubiał, dr Witold Kędzierski, dr Marta Wójcik, mgr Ewa Sobieraj-Chudek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – za opracowanie innowacyjnej metody dydaktycznej do kształcenia studentów medycyny weterynaryjnej w zakresie przedmiotów podstawowych oraz przygotowanie nowatorskich materiałów dydaktycznych (nagroda zespołowa)

prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka – za książkę pt. "Ordinary Differential Equations and Mechanical Systems"
dr Renata Gozdecka, mgr Anna Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – za opracowanie nowatorskiego programu kompleksowych działań edukacyjnych oraz kierowanie realizacją innowacyjnych zajęć kształcących kompetencje dydaktyczne w zakresie edukacji artystycznej

prof. dr hab. inż. Urszula Litwin, dr inż. arch. Przemysław Baster, dr inż. Jarosław Taszakowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – za osiągnięcia dydaktyczne

dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, dr Robert Małoszowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – za opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu edukacji przez sztukę dla studentów kierunków pedagogicznych

dr hab. Marcin Kostur, Uniwersytet Śląski w Katowicach – za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych

dr Anna Gądek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych w postaci narzędzia dydaktycznego pn. "Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim"

dr hab. inż. Janusz Mikuła, dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, dr inż. Stanisław Kuciel, dr inż. Piotr Kucybała, dr inż. Janusz Pobędza, dr inż. Wacław Ptak, mgr inż. Artur Guzowski, mgr inż. Michał Łach, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – za opracowanie innowacyjnych narzędzi mobilnych wspomagających proces kształcenia, w postaci zdalnie sterowanych stanowisk laboratoryjnych, oprogramowania dydaktycznego, nowatorskich materiałów dydaktycznych, w tym podręczników oraz programów studiów sformułowanych we współpracy z przemysłem i dopasowanych do potrzeb rynku pracy

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

dr Beata Detyna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr hab. Joanna Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Gajewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, Politechnika Opolska

prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Laureacie - zdjęcie grupowe

zobacz pełną galerię

Tagi: Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Ministra 2015

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików