University Rover Challenge 2018 - łazik z Politechniki Częstochowskiej najlepszy na świecie!

wtorek, 12 czerwca 2018

Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, członkowie Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn Politechniki Częstochowskiej pod kierownictwem prof. Politechniki Częstochowskiej Dawida Cekusa w dniach od 31 maja do 2 czerwca uczestniczyli w konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018, gdzie odnieśli spektakularny sukces, zajmując pierwsze miejsce wśród 35 ekip z całego świata.

Konkurs odbył się w bazie Mars Desert Research Station w Hanksville w Stanach Zjednoczonych.

Studenci Politechniki Częstochowskiej środki na udział w konkursie URC 2018 uzyskali w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku do konkursu zgłosiło się 95 drużyn z całego świata (11 z Polski). Do finałów w USA zakwalifikowało się 35 drużyn, w tym 6 z Polski.

Po ubiegłorocznym trzecim miejscu drużyny PCz Rover Team w konkursie URC 2017, studenci zbudowali nowego łazika Modernity II, który był pozbawiony niedoskonałości wykrytych podczas ww. zawodów oraz wyposażony w udoskonalone systemy sterowania. Łazik marsjański studentów Politechniki Częstochowskiej ma wymiary 2m x 1.3m i mimo, iż był największą konstrukcją na zawodach mieścił się w maksymalnej dopuszczalnej masie 50 kg.

Już na etapie kwalifikacji okazało się, że przesłany przez zespół PCz Rover Team film oraz dokument System Acceptance Review, na podstawie których co roku wyłaniani są finaliści, uzyskał ponad 89 punktów (na 100 możliwych), co klasyfikowało zespół jeszcze przed rozpoczęciem konkursu na 3. miejscu.

Konkurs University Rover Challenge trwa trzy dni, podczas których zespoły biorą udział w czterech konkurencjach (w każdej można uzyskać maksymalnie 100 punktów). W zależności od konkurencji zespół ma od 16 do 40 minut na wykonanie zadania. Operatorzy są zamknięci w przyczepie i sterują jazdą łazika i pracą manipulatora za pomocą widoku z kamer umieszczonych na pojeździe.

W pierwszym dniu, zespół z Politechniki Częstochowskiej miał do wykonania zadanie serwisowe (Equipment Servicing Task) i jazdę autonomiczną (Autonomous Traversal Task). Zadanie serwisowe polegało na wykonaniu kilku czynności z wykorzystaniem manipulatora zamontowanego na łaziku. Należało między innymi przełączyć kilka przełączników; otworzyć panel, pod którym znajdowała się klawiatura i wpisać z jej wykorzystaniem określony przez organizatorów tekst; wysunąć szufladę, w przygotowane w niej miejsce umieścić skrzynkę narzędziową i zamknąć szufladę. Za to zadanie zespół PCz Rover Team uzyskał 59 punktów. Drugą konkurencją tego dnia był przejazd autonomiczny. Zadanie polegało na tym, aby łazik sam bez niczyjej ingerencji dotarł do podanych przez sędziów współrzędnych GPS (przy czym sama współrzędna GPS mogła być oddalona od miejsca docelowego o kilkanaście metrów) i zatrzymał się jak najbliżej celu, którym była piłeczka do tenisa ziemnego. Jazdę autonomiczną studenci zakończyli z 30 punktami.

W drugim dniu zawodów, studentom przypadł do wykonania tzw. pobór próbki i jej badanie (Sample Cache Task Analysis & Field Briefing). Zadanie polegało na zebraniu jak największej ilości informacji o panujących na wyznaczonym terenie warunkach oraz pobraniu próbki ziemi do badań laboratoryjnych. Aby ziemia nadawała się do testów, należało ją pobrać z głębokości co najmniej 10 cm i przetransportować do bazy. Sędziowie byli zachwyceni przygotowanymi przez studentów pojemnikami na próbki, które wysuwały się spod łazika, dzięki czemu pobrana ziemia była szczelnie zamknięta i nie było obawy o jej zanieczyszczenia w trakcie transportu. Po zakończeniu misji, próbka była zabierana przez sędziów i udostępniana w bazie, gdzie należało przeprowadzić badania na obecność różnych pierwiastków chemicznych i własności pobranej ziemi. Sędziowie bardzo dokładnie przepytywali z zasadności przeprowadzonych testów. Za to zadanie zespół uzyskał prawie 96 punktów, co było najlepszym jak do tej pory wynikiem w historii zespołu Politechniki Częstochowskiej w tej konkurencji. W tym miejscu należy podziękować Panu dr Igorowi Jatulewiczowi z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, który jeszcze przed konkursem udzielił konsultacji naukowych studentom odpowiedzialnym za przeprowadzenie powyższych badań.

Ostatni dzień zawodów, to najbardziej wymagająca od łazika marsjańskiego konkurencja, czyli tzw. pomoc astronaucie (Extreme Retrieval and Delivery Task). Całe zadanie było podzielone na 2 etapy. Aby przejść do kolejnego etapu trzeba było zrealizować ponad 65% zadania z pierwszej części. Zespół musiał w określonym czasie zebrać z miejsc zdefiniowanych za pomocą współrzędnych GPS odpowiednie narzędzia i dostarczyć je do astronautów. Pobrane przedmioty musiały być pozostawione maksymalnie 40 cm od astronauty, przy czym astronauta nie mógł zostać dotknięty kołami łazika marsjańskiego, w innym przypadku zespół otrzymywał punkty karne. Zadanie to jak sama nazwa wskazuje jest ekstremalne, ze względu na fakt, iż jeden z astronautów znajduje się na górze o nachyleniu ponad 30o, co już powoduje problem z dojechaniem do punktu docelowego. Ponadto trzeba w to miejsce dojechać dwukrotnie, po raz pierwszy, aby odczytać informację czego potrzebuje astronauta i po raz drugi, aby niezbędne elementy mu dostarczyć. Zespołowi PCz Rover Team ta konkurencja przyniosła maksymalną liczbę punktów, co do tej pory nie udało się nikomu wcześniej.

Łącznie zespół Politechniki Częstochowskiej zdobył w konkursie University Rover Challenge 2018 374,2 punktów i w ostatecznej klasyfikacji wyprzedził drugi zespół o ponad 30 punktów.

Nagroda za zwycięstwo w URC 2018 dla zespołu studentów z Politechniki Częstochowskiej

Drugie miejsce zajął zespół Mars Rover Design Team z Missouri University of Science and Technology (339 pkt.), a trzecie zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej (322.32).

Wyjazd został sfinansowany ze środków projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” realizowanego w ramach PO WER.

Logo PO WER, flaga Polski, logo Unii Europejskiej

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików