W Warszawie odsłonięto pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

W uroczystości odsłonięcia rzeźby przy ul. Kościelnej wzięli udział: prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Francji François Hollande oraz polska minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.


– Świętowanie 25-lecia wolności to dobry pretekst do przypomnienia światu o polskich osiągnięciach także w nauce – podkreśla minister nauki Lena Kolarska-Bobińska. Rzeźbę upamiętniającą Marię Skłodowską–Curie odsłonili 4 czerwca na jej rodzinnym Nowym Mieście w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski i prezydent Francji François Hollande. Rzeźba stanęła przy ul. Kościelnej, obok najstarszego warszawskiego kościoła, na wiślanej skarpie. Kilka koków stąd, w domu przy ul. Freta urodziła się w 1867 r. Maria Skłodowska.

Dziś imię uczonej nosi najbardziej ambitny europejski  program wspierania naukowców: Działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions).

Do 2014 r. Europejczycy nazywali program po prostu Działania Marie Curie – dzięki staraniom Polski naukowcy, poszerzając wiedzę, muszą się też nauczyć wymowy nazwiska „Skłodowska”.  W czasie polskiej prezydencji w Unii w 2011 r.  program udało się nazwać pełnym nazwiskiem uczonej, przypominając o jej  polskich korzeniach.

Program stypendialny nazwany imieniem polskiej badaczki finansuje nie tylko najbardziej zaawansowane badania prowadzone w Europie, ale także szkolenia dla naukowców we wszystkich obszarach badawczych i współpracę z instytucjami naukowymi poza Unią Europejską.

Jednym z głównych celów Działań Marie Skłodowskiej-Curie jest ułatwianie kariery naukowej poprzez finansowanie grantów zapewniających atrakcyjne wynagrodzenie i pełne zabezpieczenie społeczno-emerytalne. Program skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery, na którym się znajdują, i dziedziny naukowej, w której prowadzą badania. W ramach programu finansowane są najlepsze projekty proponowane bądź przez indywidualnych naukowców, bądź konsorcja instytucji pochodzących z różnych krajów. Misją prestiżowego unijnego programu jest promowanie karier naukowych i zachęcanie młodego pokolenia do wyboru właśnie tej drogi zawodowej, a także zachęcanie indywidualnych naukowców do prowadzenia badań w Europie. W latach 2014-2020 Działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA), w ramach filaru „Excellent Science” programu Horyzont 2020, pozwolą naukowcom zdobyć ponad sześć miliardów euro. MSCA będzie też głównym programem unijnym adresowanym do doktorantów – 25 000 z nich zdobędzie finansowanie na prace doktorskie.