Wiceminister Piotr Dardziński na konferencji „EIT Awareness Day”

Wiceminister Piotr Dardziński na konferencji „EIT Awareness Day”

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to organizacja, która wspiera współpracę przedsiębiorstw, sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych i pomaga stworzyć w Europie środowisko sprzyjające innowacyjności i przedsiębiorczości. Konferencja „EIT Awareness Day” poświęcona była modelowi innowacji EIT, promującemu europejską współpracę. Wydarzenie, zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Europejski Instytutu Technologii i Innowacji, odbywało się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort nauki reprezentował wiceminister Piotr Dardziński.


Konstytucja dla Nauki wspiera współpracę nauki z biznesem

- Polska znacznie rozszerzyła swoją bazę innowacji w ostatnich latach. Wynika to także ze wspólnych wysiłków wspólnoty EIT w całej Polsce i jej wyjątkowego wsparcia dla polskich innowatorów. Jestem dumny z 81 organizacji, które są już częścią rozwijającej się sieci innowacyjnych EIT i wszystkich sześciu wspólnot innowacyjnych EIT – mówił wiceminister Piotr Dardziński. - Resort nauki wspiera działania innowacyjne na różne sposoby – przez wsparcie dyplomatyczne czy wsparcie finansowe. Są to z pewnością bardzo dobrze zainwestowane pieniądze – podkreślił. - Wchodząca w życie w październiku Konstytucja dla Nauki traktuje współpracę nauki z biznesem jako jeden z najważniejszych wskaźników doskonałości naukowej.

Nowatorskie produkty i usługi

EIT powstał w 2008 r. w celu zwiększenia innowacji powstających w Europie. Instytut w pełni integruje biznes, edukację i badania poprzez wsparcie dla ponadeuropejskich partnerstw między wiodącymi uniwersytetami, laboratoriami badawczymi i firmami. Są to tak zwane Społeczności Innowacji, z których każda koncentruje się na wybranym globalnym wyzwaniu.

EIT pomaga tworzyć dynamiczne partnerstwa przy współudziale wielu krajów, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji. Wspólnoty te:

W sześciu wspólnotach innowacyjnych EIT podejmuje się wyzwań, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa - od zmian klimatycznych, przez zrównoważoną energię, aż do zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się.

Działania społeczności EIT dynamicznie rozwijają się w Polsce – w naszym kraju mamy 81 organizacji, które są częścią sieci innowacyjnych EIT i wszystkich sześciu wspólnot innowacyjnych instytutu.

Wyzwania, na których skupia się EIT

Pierwsze sześć wspólnot innowacji działa na rzecz łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich (EIT Climate-KIC), tworzenia zrównoważonych źródeł energii i zwiększania jej podaży (EIT InnoEnergy), przyspieszenia transformacji cyfrowej (EIT Digital), wspierania zdrowszego i dłuższego życia (EIT Zdrowie), w tym zapewnienia zrównoważonej i zdrowszej żywności (EIT Żywność) oraz zarządzania surowcami naszej planety w wydajny i zrównoważony sposób (surowce EIT). Wspólnie ze swoimi partnerami oferują szeroki zakres działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Obejmuje to kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne z przedsiębiorczością, tworzenie biznesu i usługi akceleracji oraz prowadzenie projektów badawczych opartych na innowacjach.

Zdjęcie: EIT.