Wiceminister Piotr Dardziński na Radzie UE ds. Konkurencyjności (COMPET)

wtorek, 17 lipca 2018

Podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński reprezentował Polskę podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności w Wiedniu. Było to pierwsze posiedzenie Rady COMPET podczas sprawującej obecnie przewodnictwo w Radzie UE prezydencji Austrii. Posiedzenie poświęcono dyskusji nad projektem nowego programu ramowego „Horyzont Europa” oraz budowie otwartej, opartej na doskonałości europejskiej przestrzeni badawczej.

Jakość badań, strategiczne planowanie i synergia z funduszami strukturalnymi

Podczas dyskusji nad programem wiceminister Piotr Dardziński podkreślał konieczność skoncentrowania się w negocjacjach na jakości wypracowanych rozwiązań, które obowiązywać będą w nowym programie ramowym wspierającym badania naukowe i innowacje w UE w latach 2021-2027. Wiceminister zwracał uwagę na rolę poszerzania udziału uczestników z wszystkich państw członkowskich UE i odniósł się do procedury oceny wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy programu, postulując wprowadzenie anonimowej oceny wniosków. Podsekretarz stanu w MNiSW mówił także o oddziaływaniu programu - w tym o jego wpływie na kraje o słabszych wynikach w B+I, a także o konieczności synergii z funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Sesja popołudniowa poświęcona była procesowi strategicznego planowania programu „Horyzont Europa”. Wiceminister podkreślił konieczność zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron i szczególną rolę w tym procesie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

W Wiedniu o Konstytucji dla Nauki

Spotkanie w ramach Rady COMPET było również okazją do przybliżenia zgromadzonym założeń wprowadzanej w Polsce reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

- Konstytucja dla Nauki, wspólny projekt autorstwa środowiska akademickiego i MNiSW nie jest korektą, tylko nowym systemem nauki i szkolnictwa wyższego. W miejsce czterech ustaw powstała jedna, co o połowę zmniejszyło ilość przepisów. Dzięki reformie, to uczelnie będą same decydowały o swoim wewnętrznym kształcie – mówił podczas spotkania wiceminister Dardziński.

Przygotowanie ustawy było oparte o ponad 2,5 roku konsultacji ze środowiskiem akademickim i współpracę Polski z Komisją Europejską w ramach instrumentu pn. Policy Support Facility, który poprzez udział międzynarodowych ekspertów wsparł opracowanie strukturalnych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Minister Dardziński omówił główne zmiany wprowadzane przez reformę i pakiet rozwiązań, których zadaniem jest zintensyfikowanie współpracy nauki z gospodarką – takich jak ustawy o innowacyjności, doktoraty wdrożeniowe czy system informatyczny ELA.

Odnośniki

Tagi: Piotr Dardziński, działalność innowacyjna, ELA

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików