Wicepremier Jarosław Gowin na IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii

środa, 19 września 2018

Państwo w czasach zmiany – to temat przewodni IV Kongresu Politologii, który w tym roku zorganizował Wydział Politologii UMCS, przy udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych PAN. W Kongresie wzięło udział ponad 700 badaczy z 85 ośrodków naukowych, a także 30 uczestników z jednostek zagranicznych. W wydarzeniu uczestniczył również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

- Niezwykle cieszy, że wybitni politolodzy i naukowcy spotkali się tak licznie, by pochylić się nad tematem, który nie tylko dla polityków, ale dla nas wszystkich, powinien być kwestią najważniejszą – a więc nad tematem funkcjonowania państwa, jego instytucji i zmian, którym państwo podlega – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. - Każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość, choćby jej kawałek. Wchodząca w życie Konstytucja dla Nauki, efekt ponad dwóch lat współpracy resortu nauki ze środowiskiem akademickim, ma na celu uwolnienie potencjału polskiej nauki i podniesienie jakości kształcenia – podkreślił wicepremier Gowin.

104 panele naukowe dotyczące funkcjonowania państwa

Tematyka kongresu – Państwo w czasach zmiany koncentrowała się na kategoriach politologicznych, takich jak państwo i władza, z uwzględnieniem nowych cech otoczenia społecznego, w którym państwo funkcjonuje.

W ramach wydarzenia przewidziano 104 różnorodne panele, pogrupowane w cztery filary tematyczne:

  1. Uwarunkowania zmiany środowiska państwa.
  2. Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany.
  3. Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany.
  4. Badanie państwa w czasach zmiany.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Stefano Guzzini, politolog specjalizujący się w teorii stosunków międzynarodowych i prof. Ilter Turan, prezydent International Political Science Association w latach 2016-2018.

W programie wydarzenia odzwierciedlenie znalazły tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obrady otworzyły dwie sesje plenarne - Państwo w czasach zmiany i 100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia.

Kongresy politologiczne na różnych uniwersytetach

Pierwszy kongres politologiczny, zainicjowany przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, odbył się w 2009 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy lata później organizacji wydarzenia podjęli się badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. III Kongres Politologii odbył się w 2015 roku w Krakowie, dzięki staraniom pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tagi: Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików