Horyzont 2020. Wielki europejski sukces polskich naukowców!

piątek, 30 stycznia 2015

Trzy polskie projekty przechodzą do kolejnego etapu konkursu Teaming for excellence w ramach programu Horyzont 2020. Wyłonione dziś przez Komisję Europejską (KE) zespoły badawcze dostaną po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które przejdą do kolejnego etapu, otrzymają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu.

Wśród 31 pozytywnie ocenionych przez Komisję wniosków 10 proc. stanowią polsko-niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia. – To ogromny sukces polskiej nauki, która goni czołówkę w światowym wyścigu innowacyjności. Konkurencja w ramach sięgania po środki unijne jest dziś ogromna. Do udziału w konkursie było uprawnionych aż 16 krajów – powiedziała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska po dzisiejszym ogłoszeniu przez KE wyników konkursu.

W ramach Teaming for excellence  najlepsze polskie instytucje naukowe mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. Konkurs umożliwia zarówno tworzenie nowych centrów doskonałości, jak i  wzmacnianie już istniejących jednostek w słabiej rozwiniętych regionach. To także niepowtarzalna szansa dla Polaków, którzy włączając się w duże międzynarodowe konsorcja badawcze, mogą przenosić innowacyjne rozwiązania oraz wyniki prac badawczo-rozwojowych na grunt naszej rodzimej gospodarki

– Nie wszystkie kraje i regiony UE mają równe szanse na korzystanie z szans i 80 mld euro dostępnych w programie Horyzont 2020. Dlatego też Polska aktywnie wspierała wprowadzenie do niego pakietu Teaming for Excellence. To ważny instrument, który przyspieszy drogę do zrównoważonego rozwoju UE. Bez tego osiąganie celów wyznaczonych w strategii Europa 2020 nie będzie możliwe – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Łącznie na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy służy wyłonieniu najbardziej innowacyjnych propozycji, które dostają środki na rozwinięcie pomysłu. Zwycięzcy drugiego etapu dostają dofinansowanie na złożone w ramach konkursu projekty.

Nagrodzone projekty uzyskały rekomendację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz zostały złożone formalnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wykaz nagrodzonych projektów w ramach Teaming for excellence:

  1. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi - international Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) tworzone przez Politechnikę Łódzka, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec – w obszarze nauk chemicznych i o nowoczesnych materiałach.
  2. Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wuerzburgu z Niemiec – w obszarze nowych materiałów, nanofotoniki i technologii laserowych
  3. CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez CEZAMAT PW Sp. z o.o., CEA-Tech z Francji oraz niemiecki Instytut Fraunhofera  – w obszarze innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

Link do komunikatu Komisji Europejskiej.

Teaming for excellence - prezentacja

Tagi: Teaming for excellence, Teaming, Horyzont 2020, H2020

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików