„Wolność ‒ Suwerenność ‒ Praworządność” na Politechnice Gdańskiej

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Polskie kształty wolności, suwerenności i praworządności, ich różnorakie rozumienie w kontekście historycznym i współczesnym ‒ przedstawiciele świata nauki, polityki i organizacji kościelnych poruszyli w Gdańsku jedne z istotniejszych tematów kształtujących nasze wspólnotowe bycie jako Naród i Państwo.

Czwarta już konferencja z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” odbyła się w Gdańsku ‒ w miejscu najbardziej odpowiednim do debaty o wolności, suwerenności i praworządności ‒ zaznaczył w wystąpieniu otwierającym Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przywołując zaślubienie Bałtyku, obronę Poczty Polskiej, strajki w Stoczni Gdańskiej, Porozumienia Sierpniowe i powstanie „Solidarności”.

Kulturowa, rodzinna i obywatelska suwerenność wspólnoty narodowej

Te trzy postacie wolności, suwerenności i praworządności, wskazał Jarosław Gowin, opierając się na nauczaniu Jana Pawła II. Kulturowa suwerenność każdego narodu należy do jego podstawowych praw, implikuje poszanowanie wolności i prawa każdego narodu do własnej kultury ‒ mówił minister Gowin, przywołując słowa JP II: „Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek”.

W rozważaniach na temat rodzinnej suwerenności wspólnoty narodowej również pomocne stały się słowa Jana Pawła II: „Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny jest zawsze złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach”. Rodzina rozumiana „jako wspólnota miłości i życia”, jak przypominał nam to niestrudzenie Jan Paweł II, „jest w sposób sobie właściwy społecznością suwerenną, choć równocześnie jest to społeczność wielorako uzależniona.” (Jan Paweł II, List Gratissima sane do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, 17) ‒ cytował minister Gowin.

W debacie nad polskimi doświadczeniami wolności, suwerenności i praworządności, nie zabrakło również miejsca na refleksję o obywatelskiej suwerenności społeczeństwa. Jest to suwerenność wyrażająca się zarówno w jego możności stanowienia o swoim wspólnym dobru, jak i w jego podstawowym prawie mianowicie prawie do uczestniczenia we władzy i odpowiedzialności ‒ podkreślał minister.

Polonia Restituta

Cykl konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Przez dziesięć miesięcy, począwszy od marca 2018 r., na konferencjach naukowych służących pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością, spotykają się przedstawiciele świata nauki, polityki, duchowni, działacze organizacji kulturalnych i społecznych. Konferencje z tego cyklu odbyły się już w Warszawie (gdzie tematem była rodzina), Łodzi (praca i przedsiębiorczość) oraz w Katowicach (obywatelskość i patriotyzm).Na kolejnych, odbywających się co miesiąc spotkaniach poruszone będą następujące tematy:

  • Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój
  • Godność i sprawiedliwość społeczna
  • Europa i pojednanie
  • Kultura i tożsamość
  • Państwo – Kościół
  • Osoba ludzka i jej prawa.

Zwieńczeniem dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w kwietniu 2019 r. podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” adresowany jest do ludzi nauki, kultury, polityki i przedsiębiorczości, do studentów, środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, a także do osób zajmujących się edukacją. Organizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, zaś koordynatorem merytorycznym Akademia Ignatianum w Krakowie. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Prezydent RP Andrzej Duda. Celem organizatorów jest, by obchodząc 100-lecie odzyskania niepodległości, nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Więcej informacji na stronie www.polonia-restituta.pl.

Tagi: Polonia Restituta, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików