Wybitni uczeni ambasadorami polskiej nauki – Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

czwartek, 18 listopada 2010

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i na rzecz rozwoju gospodarki. Będące ukoronowaniem dorobku naukowego nagrody trafiają do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, autorów nowych teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu, odkrywców rozwiązań przełomowych dla rozwoju badań i nowych technologii. - To nagrody dla mistrzów polskiej nauki, uczonych o niepodważalnych zasługach dla globalnej wiedzy – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - Laureaci tegorocznej i poprzednich edycji nagród są wielkimi ambasadorami polskiej nauki w najbardziej prestiżowych ośrodkach badawczych na świecie – dodaje. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej – gmachu gdzie 120 lat temu swoje pierwsze badania prowadziła Maria Skłodowska-Curie. 
- Wybraliśmy to miejsce, by przypomnieć o wielkości polskiej nauki i potencjale polskich uczonych - mówiła minister. - Mimo nowoczesnych laboratoriów i skomplikowanych urządzeń badawczych to właśnie ludzie nauki stanowią o jej sile, jak mawiał John Kennedy człowiek zawsze pozostanie najznakomitszym z komputerów. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i dziękuję za wszystkie sukcesy naukowe i dydaktyczne, które pozwalają myśleć o przyszłości polskiej nauki i tak wyczekiwanych przez Polaków Noblach z optymizmem. LAUREACI Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo–techniczne w roku 2010 W KATEGORII BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI:
Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Nagroda ministra za opracowanie i wprowadzenie do użycia nowych klas katalizatorów reakcji metatezy olefin, w tym aktywowanych grupami EWG katalizatorów dla przemysłu farmaceutycznego. W KATEGORII BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA:
Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Nagroda ministra została przyznana za całokształt dotychczasowych prac badawczych. W KATEGORII BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI:
Prof. dr hab. Andrzej Gałęski
Nagroda ministra została przyznana za istotny wkład badań prowadzonych przez Prof. Gałęskiego w rozwój fizyko-chemii nowoczesnych materiałów polimerowych.
 • Informacja o laureatach
Minister nagrodziła także dziesięciu najwybitniejszych nauczycieli akademickich. Statuetki i nagrody finansowe odebrali:
 1. prof. dr hab. Andrzej Barczak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach (nauki ekonomiczne)
 2. prof. dr hab. Jan Boć z Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki prawne)
 3. prof. dr hab. Bogusław Dunaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki humanistyczne)
 4. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas z Politechniki Warszawskiej (nauki techniczne)
 5. prof. dr hab. Dorota Jamroz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (nauki rolnicze)
 6. prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki humanistyczne)
 7. prof. dr hab. Marek Siemek z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki humanistyczne)
 8. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (nauki techniczne)
 9. prof. dr hab. Barbara Woynarowska z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki medyczne)
 10. prof. dr hab. Wiktor Zipper z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (nauki fizyczne)
Ponadto wręczono pracownikom akademickim kilkadziesiąt nagród indywidualnych i zespołowych za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 • Lista nagrodzonych nauczycieli akademickich

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików