180 młodych uczonych pojedzie na staże na Stanford i Cambridge

czwartek, 28 maja 2015

Znamy laureatów czwartej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Już w drugiej połowie 2015 roku pracownicy polskiego sektora B+R skorzystają z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata.

Program „Top 500 Innovators” wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek.

O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniliśmy 180 finalistów ostatniej edycji „Top 500 Innovators”, z czego 44 proc. stanowią kobiety.

Uczestnicy „Top 500 Innovators” w 2015 roku wyjadą w pięciu grupach na 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na Stanford University w USA (dwie grupy) i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii (dwie grupy).

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.


Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Uczestnicy dotychczasowych edycji programu pojechali na staże na Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej. Po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych. Laureaci Top 500 zakładają spółki typu start-up i spin-off i mają na swoim koncie liczne sukcesy, czego przykładem jest n-LAB dr Marcina Binkowskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Spółka wykonała trójwymiarowe wydruki modeli czaszki ofiary wypadku podczas przygotowań do pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy.

Tagi: umiędzynarodowienie, Top 500 Innovators, B+R, komercjalizacja

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików