dr hab. Magdalena Król z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Dr hab. Magdalena Król, fot. L'Oreal PolskaZajmuje się onkologią eksperymentalną, ale szczególnie zafascynowana jest wpływem układu immunologicznego na powstawanie przerzutów nowotworowych.

Prowadzi swój własny zespół badawczy składający się nie tylko z doktorantów, postdoca, magistrantów, ale też zapalonych studentów pierwszych lat studiów. Wraz z zespołem realizuje kilka grantów, dotyczących głównie wpływu makrofagów towarzących nowotworowi na przerzutowanie komórek nowotworowych sutka, wpływu mieloidalnych komórek supresorowych na powstawanie naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym, zastosowania miRNA jako wiarygodnych markerów nowotworowych, ale też jest w trakcie opracowywania nowego testu diagnostycznego w raku sutka suki, który byłby pomocny w przewidywaniu przebiegu klinicznego choroby. Odbyła liczne staże naukowe w Holandii, Belgii, Szwecji i USA. Wyniki swoich badań, stanowiących nowe podejście do problemu raka publikuje w uznanych międzynarodowych czasopismach, a także stara się znaleźć ich praktyczne zastosowanie współpracując z naukowcami z całej Europy w ramach trzech Akcji COST.

Jest laureatką licznych nagród, m.in. Stypendium START FNP (2011 i 2012), Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2012), Young Investigator Scholarship in Veterinary Medicine ufundowanej przez Pfizer Animal Health (2012), Nagród Naukowych POLITYKI w kategorri nauka (2013), stypendium habilitacyjnego L`Oreal i Unesco "Dla kobiet nauki" (2013), a w 2014 została laureatką plebiscytu "Polacy z werwą" w kategorii nauka. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. American Association of Cancer Research, European Association of Cancer Research, Polskiego Towarzystwa Cytometrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Pliki do pobrania

Tagi: Zawód naukowiec

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików