dr Justyna Olko – Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Justyna Olko - fot. archiwum FNPLaureatka programów FNP: FOCUS 2009 i IDEE DLA POLSKI 2013. Stworzyła Pracownię „Spotkania Starego i Nowego Świata”, zespół stanowiący obecnie nie tylko największą grupę Europejczyków mówiących i nauczających języka nahuatl (języka azteckiego), ale również zajmujący się przedhiszpańskim i wczesnokolonialnym światem Indian Nahua (Azteków) i problematyką europejsko-indiańskiego zderzenia kultur. 

Jedyna Polka, która zdobyła grant ERC w dziedzinie humanistyki. Jest zaangażowana w działania na rzecz rewitalizacji języka nahuatl w Meksyku oraz zachowania języka wilamowskiego w Polsce.

Tagi: Zawód naukowiec

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików