Prof. dr hab. Janusz Bujnicki – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Bujnicki, zdjęcie - archiwum IIMCB, Konrad KoczywąsProf. Bujnicki jest jednym z autorytetów w dziedzinie bioinformatyki w Polsce. W swoich badaniach łączy badania teoretyczne i doświadczalne. 

Jego osiągnięcia obejmują opracowanie metod obliczeniowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie enzymów biorących udział w metabolizmie RNA, oraz inżynierii białek o nowych właściwościach. Jest autorem ponad 250 publikacji, które przez innych badaczy były cytowane ponad 4600 razy (indeks Hirscha 33).

Zdobył prestiżowy grant ERC i wiele grantów polskich organizacji finansujących naukę, m.in. KBN/MNiSW, NCN, NCBR i FNP. Otrzymał wiele stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrodę EMBO&HHMI YIP, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. W r. 2013 wygrał narodowy plebiscyt „Polacy z werwą” w kategorii Nauka.

Bierze udział w pracach różnych organizacji i ciał naukowych, w tym w Polskim Towarzystwie Bioinformatycznym (jako prezes w latach 2011-2013), w panelu LEGS organizacji Science Europe, Akademii Młodych Uczonych PAN, w ruchu społecznym Obywatele Nauki oraz w Komitecie Polityki Naukowej. Jest także redaktorem wykonawczym czasopisma Nucleic Acids Research.

Tagi: Zawód naukowiec

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików