Biuletyn 10 marca 2017 r.

poniedziałek, 13 marca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

10 marca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN - Doskonałość kształcenia – zaczynamy rejestrację

Termin: 29-30 marca 2017 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia (pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte).

Konieczna jest zmiana sposobu oceniania kształcenia. Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Przycisk czytaj więcej

Gowin: studia dualne to najlepsza odpowiedź na potrzeby rynku pracy

– Kształcenie dualne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Absolwenci studiów dualnych – jak pokazują duńskie badania – zarabiają średnio o 10 proc. więcej niż absolwenci tradycyjnych studiów – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego na Politechnice Śląskiej podczas konferencji Edukacja Dualna – EDUAL.

Głównym założeniem kształcenia dualnego jest łączenie wiedzy teoretycznej, zdobywanej w uczelnianych murach, z praktyką zawodową w przedsiębiorstwach. – Doktorant będzie pracownikiem przedsiębiorstwa, a jednocześnie pełnoprawnym uczestnikiem studiów. – tłumaczył wicepremier.

Przycisk czytaj więcej

Ruszyła kolejna edycja programu Studiujesz? Praktykuj!

Terminy: nabór wniosków od 6 marca do 7 kwietnia 2017 r.

Budżet: 150 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję programu „Studiujesz? Praktykuj!” skierowanego do szkół wyższych. Uczelnie we współpracy z przedsiębiorcami stworzą i zrealizują wysokiej jakości praktyki i staże związane bezpośrednio z kierunkami studiów. 

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich,
  a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

W Warszawie i Kijowie rusza Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

Finansowany z programu „Dialog” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ma wspierać naukowców w pozyskiwaniu grantów i wypromować polskie nauki prawne zagranicą. Pierwszym kierunkiem jest Ukraina.

Wicepremier Gowin otworzył stworzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, które będzie umiędzynarodawiało dorobek naukowy polskich prawników. Osiągnięcia nauk prawnych – przez swój lokalny charakter – nie są szerzej znane poza granicami kraju. Receptą na taki stan rzeczy mają być ośrodki działające równolegle w Warszawie oraz Kijowie w ramach znanego z uczelni anglosaskich modelu international gateway.

Przycisk czytaj więcej

Szkolenie: Otwarty dostęp do publikacji naukowych - wprowadzenie i wskazówki praktyczne

Termin: 23 marca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul Hoża 20 w Warszawie (s. 117) 

Szkolenie służy wprowadzeniu do problematyki otwartego dostępu oraz przedstawieniu dobrych praktyk pomagających w przygotowaniu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę nt. otwartego dostępu i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy jednostek naukowych i uczelni, którzy zajmują się zarządzaniem informacją naukową, naukowymi zasobami cyfrowymi lub będą w przyszłości przygotowywać i realizować politykę otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.

Przycisk czytaj więcej

44. Zjazd Fizyków Polskich

Termin: 10-15 września 2017 r.

Miejsce: Politechnika Wrocławska

Pierwszy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizycznego zorganizowany został w 1920 r.; od tamtego momentu odbywa się co dwa lata, rotacyjnie, we wszystkich polskich ośrodkach naukowych. Tegoroczny Zjazd organizują wspólnie Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Na Zjeździe zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki badań polskich naukowców, m.in. dotyczące niedawnego odkrycia fal grawitacyjnych. Organizatorzy spodziewają się 600 zarejestrowanych uczestników i ponad 1000 uczestników otwartych imprez towarzyszących. 29 wykładów plenarnych zostanie wygłoszonych przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy, m.in. trzech laureatów Nagrody Nobla z fizyki: profesorów Shuji Nakamurę, Theodora Hänscha i Gerarda ‘t Hoofta. W popołudniowych sesjach równoległych zaprezentowanych zostanie 140 referatów adresowanych zarówno do specjalistów jak i amatorów/pasjonatów.

Przycisk czytaj więcej

NCN: ważny komunikat dotyczący wniosków składanych w systemie OSF

W związku z pracami technicznymi nad dostosowaniem wniosku do wymagań konkursu, prowadzonymi w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), w dalszym ciągu nie ma możliwości dodawania załączników oraz wysyłki wniosków w wersji elektronicznej.
Obecnie trwają prace nad:

 • udostępnieniem listy wymaganych potwierdzeń elektronicznej wysyłki i załączników dla każdego konkursu niezależnie,
 • przygotowaniem pełnej treści plików .pdf wniosku,
 • weryfikacją załączanych plików (w tym złożonych elektronicznie podpisów) w celu wyeliminowania błędów formalnych w składanych elektronicznie wnioskach.

Przycisk czytaj więcej

UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Ponad 168 mln zł na nowatorskie projekty innowacyjne rolnictwo i leśnictwo oraz technologie przyjazne środowisku

Opracowanie inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego w rodzinach pszczoły miodnej, zintegrowanej strategii reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej oraz technologii innowacyjnych nawozów mineralnych to niektóre z 16 projektów, które otrzymają dofinansowanie z NCBR w III konkursie programu strategicznego BIOSTRATEG.

W ramach trzeciego, ostatniego konkursu BIOSTRATEG do NCBR wpłynęły 74 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 760 mln zł. Na podstawie ocen ekspertów i Komitetu Sterującego programu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania 16 konsorcjom w wysokości ponad 168 mln zł.

Przycisk czytaj więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – dołącz do akcji!

Termin: 18-21 maja 2017 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja, skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. Beneficjenci mogą w czasie wydarzenia zaprezentować najciekawsze nowoczesne projekty i rozwiązania, które ułatwiają nasze codziennie życie, wpływają na rozwój otoczenia, miasta, wsi, kraju, ale też na rozwój przedsiębiorczości i rozwój osobisty.

W ramach III edycji zorganizowano prawie 1000 wydarzeń, w których łącznie uczestniczyło około 220 tysięcy osób. Warto dodać, że Dni Otwarte Funduszy Europejskich zwyciężyły w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną. Inicjatywę doceniono za skalę, efekty i szeroki zasięg medialny. 

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma – spotkanie dla przedsiębiorców

Termin: 23 marca 2017 r.

Miejsce: BioNanoPark przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi

Jak fundusze europejskie mogą wspomóc firmy w realizacji innowacyjnych projektów? Temu tematowi poświęcone będzie spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców: „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”, na które zaprasza Ministerstwo Rozwoju.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie:

 • kompleksowa oferta wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką. 

Przycisk czytaj więcej

WoodINN – nowy program sektorowy NCBR

Terminy: nabór wniosków od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r. 

Kto: przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw

Budżet: 120 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł.

W ramach programu WoodINN będą finansowane prace B+R mające na celu opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Agenda badawcza programu kładzie nacisk na tworzenie nowych oraz znacząco udoskonalonych produktów, w szczególności tych o szczególnych właściwościach i funkcjach, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań zapewniających efektywne zużycie surowca i energii oraz racjonalne wykorzystanie środków chemicznych stosowanych przez przemysł.

Przycisk czytaj więcej

Horyzont 2020: ocena partnerstw publiczno-publicznych

Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Staże badawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Termin: nabór wniosków do 10 kwietnia 2017 r.

Budżet: wysokość pojedynczego stypendium to 24 tys. dolarów kanadyjskich

Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017 / 2018 prowadzi Wirth Institute for Austrian and Central European Studies w University of Alberta w kanadyjskim Edmonton. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies a do jego obowiązków należy przygotowanie dysertacji doktorskiej.

W imieniu uczelni do ubiegania się o stypendium zapraszamy studentów studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Education and Career Expo Uzbekistan 2017

Terminy: od 31 marca do 1 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.; termin aplikacji o indywidualne stoiska upływa 7 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019

Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji.

Graduate Student Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Fulbright Junior Research Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Fulbright Senior Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików