Biuletyn 13 stycznia 2016 r.

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

13 stycznia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiStartuje rejestracja na styczniową konferencję NKN

Termin: 26-27 stycznia 2017 r. 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (26.01), Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (27.01)

Rozpoczęła się rejestracja uczestników kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach.

Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie najważniejszych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Finałem prac będzie zaplanowany na wrzesień 2017 Narodowy Kongres Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa „konstytucja” dla polskiej nauki.

Przycisk czytaj więcej

Rozliczenia dotacji celowej w 2016 r. część 38.

Terminy: przesłanie rozliczenia do 31 stycznia 2017 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowana została informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) wraz z informacją o przebiegu finansowania. 

Przycisk czytaj więcej


Nowa jakość studiów doktoranckich

Terminy: nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2017 r.

Budżet: 155 mln zł

Kto: szkoły wyższe oraz jednostki, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora; projekty mogą być prowadzone jedynie przez jednostki naukowe z kategorią A lub wyższą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich”. Podstawą konkursu będą modele studiów, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypracowało podczas konsultacji ze środowiskiem naukowym. 

– Dofinansowane projekty będą trwać od 24 do 60 miesięcy, czyli obejmą pełny cykl kształcenia na studiach III stopnia. Zagwarantuje to młodym naukowcom kompleksową edukację w ramach nowatorskich programów i ułatwi podjęcie pierwszych i jednocześnie decydujących kroków do transferu wyników badań do gospodarki. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 000 zł – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

NCN: Konkurs na stanowisko koordynatora w grupie nauk ścisłych i technicznych

Termin: składanie dokumentów do 20 stycznia 2017 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Osoby ubiegające się o stanowisko muszą mieć stopień naukowy co najmniej doktora nauk technicznych, chemicznych, matematycznych lub fizycznych. Istotne jest również przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych.

Przycisk czytaj więcej

Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyOgłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 15 marca 2017 r.; pobyt za granicą może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.

Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane jest również wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci;  

Kto: naukowcy, w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki 

Wystartowała V edycja konkursu „Mobilność Plus”. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. 

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. 

Zmiany wprowadzone w tegorocznej edycji konkursu umożliwiają ubieganie się o stypendium również pracownikom badawczo-techinicznym w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej ws. śródokresowej oceny programu ramowego Horyzont 2020

Termin: konsultacje trwają od 20 października 2016 r. do 15 lipca 2017 r.Informacja w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny „Horyzontu 2020”. Obowiązek przeprowadzenia śródokresowej oceny programu „Horyzont 2020” wynika z rozporządzenia ustanawiającego program.

Przycisk czytaj więcej

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Premia na Horyzoncie dla najlepszych polskich badaczy

Terminy: nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

Kto: jednostki, które uczestniczą w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom

Budżet: 30 mln zł w 2017 r.

O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu a także te, które zakończyły już jego realizację. Umowa będzie stanowiła jeden z załączników w dokumentacji konkursowej PnH. Z programu wyłączone są jednostki, które otrzymują finansowanie w programie Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions.

Program nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania. Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków państwowych.

Wysokość finansowania będzie zależeć m.in. od wysokości unijnego grantu dla jednostki oraz jej roli w projekcie. Ośrodki, dla których wysokość finansowania wynosi do 1 mln euro, mogą liczyć na premię w wysokości 20% tej kwoty (maksymalnie 200 tys. euro). Aż 25% otrzymają wnioskodawcy, na których przypada wartość ponad 1 mln euro w ramach grantu europejskiego.

Przycisk czytaj więcej

logo NCBRLIDER - NCBR wyłonił laureatów siódmej edycji - kolejna już w przyszłym roku

Terminy: nabór wniosków w VIII edycji od 16 stycznia do 17 marca 2017 r.

Kto: młodzi naukowcy

Budżet: 40 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uroczyście ogłosiło wyniki VII edycji programu LIDER. 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie prawie 40 mln zł.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Wśród nagrodzonych projektów tegorocznej edycji programu najwyżej oceniony został projekt dr Eweliny Król z Uniwersytetu Gdańskiego, na realizację którego otrzyma prawie 1,2 mln zł. Prowadzony przez nią międzyuczelniany zespół prowadzi badania nad szczepionką przeciwko wirusowi Zika, opartą na rekombinowanych białkach lub cząstkach wirusopodobnych, które nie zawierają materiału genetycznego wirusa. Dzięki temu szczepionka nie niesie ryzyka namnożenia się wirusa w organizmie. W ramach projektu naukowcy z zespołu dr Król opracują metodologię produkcji szczepionki w skali półtechnicznej, która będzie podstawą do jej wdrożenia.

Przycisk czytaj więcej

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Otwarte konkursy w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartoych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Logo Go PolandZaproszenie do udziału w targach na Litwie oraz w GruzjiInformacja w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni do udziału w promocji zagranicznej podczas targów i konferencji organizowanych w ramach kampanii READY, STUDY, GO! POLAND w 2017 roku.

Pełne kalendarium targowe znajduje się w serwisie MNiSW.

Studijos

Termin: 2-4 lutego 2017 r.
Lokalizacja: Wilno, Litwa

Tegoroczne kalendarium tradycyjnie już otwierają międzynarodowe targi w Wilnie, które są organizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Litwy. To jedno z największych wydarzeń edukacyjnych na Litwie (ponad 20 000 odwiedzających). Polska jest obecna na targach nieprzerwanie od 2013 r., a oferta naszych uczelni cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas poprzednich edycji targów. Rejestracja zostanie zamknięta 25 stycznia 2017 r.

International Education Fair Georgia

Termin: 16-17 lutego 2017 r.
Lokalizacja: Tbilisi, Gruzja

To największe targi zagranicznych uczelni w Gruzji, które co roku odwiedza ponad 12 000 osób. Studiowanie za granicą jest coraz bardziej popularne wśród gruzińskich studentów, którzy mogą na ten cel otrzymać specjalne wsparcie finansowe lub dedykowane pożyczki edukacyjne (studia na gruzińskich uniwersytetach są przeważnie płatne - dostęp do bezpłatnej edukacji wyższej ma ok. 25% najlepszych studentów). Rejestracja zostanie zamknięta 6 lutego 2017 r.

Przycisk czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na wymianę osobową naukowców z Portugalią

Na stronie MNiSW opublikowana została lista projektów przeznaczonych do realizacji w latach 2017/2018. 

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików